PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – STRUKTURA ORGANIZACYJNA, KOMPETENCJE I ZADANIA WÓD POLSKICH

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – STRUKTURA ORGANIZACYJNA, KOMPETENCJE I ZADANIA WÓD POLSKICH

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz mec. Krzysztof Gruszecki  zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.:

„PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – STRUKTURA ORGANIZACYJNA, KOMPETENCJE I ZADANIA WÓD POLSKICH” 

realizowaną w ramach projektu pt.:

„Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej –
konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST”

zaplanowaną w terminie 04 grudnia 2019 r. tj. środa, w godzinach 9:00 - 15:00 
w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Celem projektu jest:  dyskusja i wymiana poglądów na tematy związane z ochroną prawną środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków, jakie nakładają aktualne przepisy prawne oraz przygotowanie uczestników konferencji do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków.

 

Cel konferencji:  dnia 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia  11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie otrzyma nowe zadania, zmieniają się przepisy dotyczące finansowania niektórych zadań administracji wodnej oraz postępowań w sprawie pozwoleń i zgód wodnoprawnych. Nowelizacja Prawa wodnego ma też na celu implementację dyrektyw unijnych.

 

Konferencja adresowana jest do: pracowników administracji publicznej, pracowników firm i spółek z branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych, zarządców i właścicieli urządzeń wodnych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych przedmiotową tematyką.

 

Wybór i opracowanie materiałów oraz wystąpienia podczas konferencji  – radca prawny Krzysztof Gruszecki, przez wiele lat był etatowym członkiem samorządowego kolegium odwoławczego oraz radcą prawnym specjalizującym się w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Pełnił również funkcję sędziego  w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Autor ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony środowiska oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

 

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, certyfikat, serwis kawowy, lunch.     

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI VII

 

 

SESJA 1

 

1. NOWY ORGAN ZARZĄDZAJĄCY GOSPODARKĄ WODNĄ W POLSCE – WODY POLSKIE.

 

2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA.

 

3. PODZIAŁ ZADAŃ W WODACH POLSKICH:

 

1)     Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,

2)     Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej,

3)     zarządy zlewni,

4)     nadzory wodne.

 

4. PYTANIA I DYSKUSJA. 

 

5.  PANEL DYSKUSYJNY.

 

 

SESJA 2

 

6. JAKIE ZADANIA I KOMPETENCJE NALEŻĄ DO GMINY PO WPROWADZENIU NOWEGO PRAWA WODNEGO? 

 

1)     przywracanie stosunków wodnych na gruncie,

2)     ustalanie opłat za obniżenie naturalnej retencji,

3)     zadania w zakresie gospodarki wodnościekowej:

- wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,

- wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

7. NADZÓR NAD SPÓŁKAMI WODNYMI:

 

1)     obowiązki starosty w zakresie nadzoru nad uchwałami,

2)     rozwiązanie zarządu spółki,

3)     postępowanie likwidacyjne.

 

8. PYTANI I DYSKUSJA. 

 

9. PANEL DYSKUSYJNY.

 

Projekt  współfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Projekt  współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0