„PETYCJE, SKARGI I WNIOSKI W DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH PO ZMIANACH USTAW O SAMORZĄDZIE GMINNYM, POWIATOWYM I WOJEWÓDZTWA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI”

„PETYCJE, SKARGI I WNIOSKI W DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH PO ZMIANACH USTAW O SAMORZĄDZIE GMINNYM, POWIATOWYM I WOJEWÓDZTWA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz  dr Rafał Budzisz zapraszają na szkolenie pt.:

„PETYCJE, SKARGI I WNIOSKI  W DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH PO ZMIANACH USTAW O SAMORZĄDZIE GMINNYM, POWIATOWYM I WOJEWÓDZTWA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI”,

zaplanowane w terminie 29 września 2020 r. tj. wtorek, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Cel szkolenia: przedstawienie zasad nowej ustawy o petycjach i obowiązków organów samorządowych w tym zakresie; wyposażenie organów samorządowych i urzędników w wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem procedowania w zakresie skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców oraz unikania nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych  przy załatwianiu skarg.

 

Szkolenie skierowane jest do: sekretarzy gmin i powiatów, przewodniczących rad, członków  komisji rewizyjnych, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych oraz innych osób zainteresowanych  tematem.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - dr Rafał Budziszdoktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, wieloletni wykładowca FRDL. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0