„PETYCJE, SKARGI I WNIOSKI   W DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY (POWIATU)  ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM  KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  ORAZ PROCEDOWANIEM ZDALNYM W ZWIĄZKU COVID-19”

„PETYCJE, SKARGI I WNIOSKI W DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY (POWIATU) ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ PROCEDOWANIEM ZDALNYM W ZWIĄZKU COVID-19”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
dr Rafał Budzisz zapraszają  na szkolenie pt.:

 

„PETYCJE, SKARGI I WNIOSKI  W DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY (POWIATU)
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
ORAZ PROCEDOWANIEM ZDALNYM W ZWIĄZKU COVID-19”,

 

zaplanowane w terminie 28 stycznia 2021 r. tj. czwartek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Cel szkolenia: przedstawienie zasad rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz obowiązków organów samorządowych w tym zakresie; wyposażenie członków komisji  skarg, wniosków i petycji oraz urzędników w wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem procedowania w zakresie skarg i wniosków i petycji zgłaszanych przez mieszkańców oraz unikania nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych  przy ich załatwianiu.

 

Szkolenie skierowane jest do: przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji skarg, wniosków i petycji, sekretarzy gmin i powiatów, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników  zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych, innych osób zainteresowanych tematem.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -
dr
Rafał Budzisz, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, wieloletni wykładowca FRDL. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0