„PODATEK VAT W GMINACH W 2017 I W 2018 R. – KOREKTA ROCZNA I WIELOLETNIA. ZMIANY PO WPROWADZENIU CENTRALIZACJI - WAŻNE OBSZARY ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM PODATKU WYMAGAJĄCE ZWRÓCENIA UWAGI”

„PODATEK VAT W GMINACH W 2017 I W 2018 R. – KOREKTA ROCZNA I WIELOLETNIA. ZMIANY PO WPROWADZENIU CENTRALIZACJI - WAŻNE OBSZARY ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM PODATKU WYMAGAJĄCE ZWRÓCENIA UWAGI”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury Maria Kowalik  zapraszają na szkolenie pt.:

„PODATEK VAT W GMINACH W 2017 I W 2018 R. – KOREKTA ROCZNA I WIELOLETNIA. 
ZMIANY PO WPROWADZENIU CENTRALIZACJI - WAŻNE OBSZARY ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM PODATKU WYMAGAJĄCE ZWRÓCENIA UWAGI”

zaplanowane w terminie 15 lutego 2018 r. tj. czwartek, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11.

 

Cel szkolenia: minął rok od obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług. Jednostki samorządu terytorialnego czeka duże wyzwanie związane z dokonaniem rocznej korekty odliczenia podatku VAT. Korekta może objąć nie tylko podatek VAT odliczony w trakcie 2017 r., ale również podatek VAT odliczony w latach wcześniejszych przy realizacji inwestycji (w tym również inwestycji finansowanych ze środków unijnych). W niektórych przypadkach może się to wiązać z koniecznością zwrotu wcześniej otrzymanych środków.  Być może takie skutki podatkowe ma centralizacja rozliczeń podatkowych JST i jej jednostek organizacyjnych – przykładowo JST dokonała odliczania w 100% z tytułu realizacji inwestycji, oddanej w dzierżawę swojej jednostce lub zakładowi budżetowemu, po centralizacji ten stan faktyczny obowiązkowo ulega zmianie, takich i innych stanów faktycznych w JST może być wiele.  Dodatkowa komplikacja spowodowana jest kilkukrotną zmianą przepisów ustawy VAT w obszarze odliczeń podatku naliczonego, które również mają istotny wpływ na wysokość kwot podatku naliczonego podlegających odliczeniu.

Proponowane szkolenie ma na celu zwrócenie uwagi na wszystkie możliwe przypadki mogące wystąpić w poszczególnych JST, przekazanie wiedzy, która pozwoli na przeanalizowanie stanów faktycznych, występujących w danej JST i dokonanie poprawnych korekt podatku VAT.

Szkolenie adresowane jest do: skarbników gmin/miast i powiatów, głównych księgowych i księgowych, pracowników księgowości stosujących na bieżąco przepisy prawa podatkowego, dyrektorów finansowych i ekonomicznych,  pracowników służb finansowo-księgowych, a także do innych osób odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   Maria Kowalik, posiada wieloletnie doświadczenie pracy w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych, w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej; Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego; jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych. Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych; uczestniczyła jako ekspert w audycjach radiowych i telewizyjnych, współpracowała z mediami w przygotowaniu artykułów prasowych na tematy podatkowe. Prowadzi wykłady na Forach Skarbników, Forach Radców Prawnych, Forach Instytucji Kultury.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0