„PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH  PO WPROWADZENIU PROGRAMU SLIM VAT W 2021 R.”

„PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PO WPROWADZENIU PROGRAMU SLIM VAT W 2021 R.”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Maria Kowalik  zapraszają na szkolenie pt.:

 

„PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
PO WPROWADZENIU PROGRAMU SLIM VAT W 2021 R.”,

 

zaplanowane w terminie 20 stycznia 2021 r. tj. środa, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Celem szkolenia jest: przekazanie w sposób przystępny zagadnień teoretycznych 
i praktycznych związanych z rozliczaniem podatku VAT w JST i ich jednostkach organizacyjnych z  uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie w 2021 r.

Poza zmianami na szkoleniu będą omawiane również ważne zagadnienia dotyczące rozliczania podatku VAT, a w szczególności zagadnienia związane z odliczaniem podatku naliczonego z uwzględnieniem wyników z kontroli centralizacji VAT w JST przez NIK.

Szkolenie uwzględnia wspomniane zmiany oraz specyfikę i problematykę podatkową jednostek samorządu terytorialnego.

Duże doświadczenie praktyczne szkoleniowca, znającego w dużym stopniu specyfikę jednostek samorządu terytorialnego i ich scentralizowanych jednostek organizacyjnych oraz  jest gwarancją, że wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają solidną dawkę wiedzy oraz odpowiedzi na nurtujące ich wątpliwości zgłaszane w trakcie szkolenia.

 

Szkolenie adresowane jest do: skarbników, głównych księgowych i pracowników działów księgowych jednostek samorządowych oraz ich jednostek organizacyjnych, m.in.: szkół, przedszkoli, CUW, placówek opiekuńczo-wychowawczych, PCPR, zakładów budżetowych.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   Maria Kowalik, posiada wieloletnie doświadczenie pracy w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych, w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej; Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego; jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych. Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych; uczestniczyła jako ekspert w audycjach radiowych i telewizyjnych, współpracowała z mediami w przygotowaniu artykułów prasowych na tematy podatkowe. Prowadzi wykłady na Forach Skarbników, Forach Radców Prawnych, Forach Instytucji Kultury.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0