„PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. ZMIANY OD LIPCA I PAŹDZIERNIKA 2020 R.  ORAZ AKTUALNE ZAGADNIENIA”

„PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. ZMIANY OD LIPCA I PAŹDZIERNIKA 2020 R. ORAZ AKTUALNE ZAGADNIENIA”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
 Wojciech Zajączkowski zapraszają na szkolenie pt.:

 

„PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. ZMIANY OD LIPCA I PAŹDZIERNIKA 2020 R.
ORAZ AKTUALNE ZAGADNIENIA”,

 

zaplanowane w terminie 28 lipca 2020 r. tj. wtorek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Celem szkolenia jest: omówienie najważniejszych zmian w podatku VAT wchodzących w życie od 01 lipca oraz 01 października 2020 r., które wywierają wpływ na rozliczenia VAT w jednostkach sektora finansów publicznych. Zmiany te dotyczą przede wszystkim białej listy podatników, stosowania mechanizmu podzielonej płatności, nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego, WIS oraz stawek VAT, a także kas rejestrujących.

 

W trakcie szkolenia, poza zmianami w VAT, poruszone zostaną również aktualne zagadnienia, jak choćby interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie traktowania na gruncie VAT świadczonych przez podmioty publiczne usług w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej. Wyjaśnione zostaną również istotne zmiany następujące do lipca 2020 r. dotyczące białej listy podatników i stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

 

W toku szkolenia zostaną przekazane informacje dotyczące wprowadzenia Wiążącej Informacji Stawkowej, która ma pomóc w identyfikacji towarów i usług dla celów VAT. Jest to szczególnie istotne wobec zmiany sposobu klasyfikowania towarów i usług dla celów VAT następującej od lipca 2020 r. i w konsekwencji stosowaniu stawek VAT, przede wszystkim w okresie przejściowym czerwiec – lipiec 2020 r.

 

Istotnym omawianym zagadnieniem na szkoleniu będzie nowy plik JPK_VAT stanowiący połączenie deklaracji VAT oraz ewidencji w tym podatku. Zwrócona zostanie uwaga na konieczne elementy, nieobecne w bieżących rejestrach VAT, które muszą znaleźć się w nowym pliku JPK_VAT, a wcześniej w ewidencji podatkowej. Wskazane zostaną nowe wymogi ewidencyjne oraz możliwości nakładania kar na podatników w związku z nieprawidłowościami w przesyłanych plikach JPK_VAT. Zagadnienia te będą omawiane z uwzględnieniem specyfiki podmiotów publicznych.

 

Nie mniej istotnymi zagadnieniami są zmiany w tzw. tarczy 4.0 dotyczące terminu płatności za użytkowanie wieczyste, co bezpośrednio przekłada się na zmianę rozliczenia tych czynności w podatku VAT.

 

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy z zakresu VAT i zapobiegnie ewentualnym nieprawidłowościom w rozliczaniu tego podatku.

 

Szkolenie adresowane jest do: osób  zajmującym się podatkiem VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych, w tym w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -  Wojciech Zajączkowski, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0