„PODATEK VAT W JSFP.  ZMIANY OD LIPCA I PAŹDZIERNIKA 2020 R.”

„PODATEK VAT W JSFP. ZMIANY OD LIPCA I PAŹDZIERNIKA 2020 R.”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Maria Kowalik zapraszają  na szkolenie pt.:

„PODATEK VAT W JSFP.
 ZMIANY OD LIPCA I PAŹDZIERNIKA 2020 R.”,

 

zaplanowane w terminie 14 września 2020 r. tj. poniedziałek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Cel szkolenia: liczne zmiany w podatku VAT w roku 2019/2020 objęły swym zakresem zmianę stawek podatkowych oraz Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT i deklaracji VAT-7, które obowiązują już od 01 lipca 2020 r., a w zakresie JPK od 01 października 2020 r.

Wdrożenie nowej matrycy VAT oznacza zmianę klasyfikacji towarów na potrzeby tego podatku. Stosowane będą Nomenklatura scalona (CN) lub Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) dla towarów oraz aktualna (obowiązująca od 01 kwietnia 2020 r.) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) dla usług. Od 1 października 2020 r. będzie obowiązywać Nowa Struktura JPK_VAT, w tym również przez jednostki samorządu terytorialnego oraz scentralizowane jednostki organizacyjne. Po raz pierwszy Nową Strukturę JPK_VAT będziemy składać za miesiąc październik  2020 r.  w terminie do 25 listopada 2020 r. 

Potrzebna jest wiedza w tym zakresie, aby móc wypełnić obowiązki związane ze sporządzaniem: nowej ewidencji sprzedaży, nowej ewidencji zakupu, nowej deklaracji VAT_V7M – w nowy sposób, określony przepisami ustawy z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, którą zmieniono ustawę VAT oraz rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. (z późniejszymi zmianami). Zmiany są obszerne, jednakże nie wszystkie znajdą zastosowanie w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych.

 Znajomość Wykładowcy specyfiki j.s.t. i ich  jednostek organizacyjnych pozwala na wybranie tych obszarów zmian, które będą miały zastosowanie dla tej grupy, tak aby Uczestnicy szkolenia mogli się zapoznać z tymi zagadnieniami, które w praktyce rozliczania VAT będą stosować. Dodatkowo w materiałach szkoleniowych znajdzie się również „Instrukcja”, w której będą określone poszczególne kroki oraz sposób postępowania jaki należy wykonać w celu poprawnego  sporządzenia nowego pliku JPK_VAT.

Szkolenie prowadzone będzie na dwóch płaszczyznach: część teoretyczna i praktyczna. W części teoretycznej przekazana będzie Uczestnikom wiedza wyjaśniająca nowe przepisy prawa odnoszące się do stosowania poszczególnych stawek podatkowych lub zwolnień podatkowych. W części praktycznej będą przedstawiane przykłady z obszaru działalności j.s.t. i identyfikowanie tych czynności z nowym porządkiem prawnym, w nowej systematyce, przy jednoczesnym wykorzystaniu powiązań PKWiU 2008 ˃ 2015, PKWiU 2008 ˃ Nomenklatura Scalona (CN).

 

Szkolenie adresowane jest do: osób  zajmującym się podatkiem VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych, w tym w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Maria Kowalik, posiada wieloletnie doświadczenie pracy w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych, w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej; Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego; jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych. Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych; uczestniczyła jako ekspert w audycjach radiowych i telewizyjnych, współpracowała z mediami w przygotowaniu artykułów prasowych na tematy podatkowe. Prowadzi wykłady na Forach Skarbników, Forach Radców Prawnych, Forach Instytucji Kultury.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0