„POSTEPOWANIE EGZEKUCYJNE W STOSUNKU DO OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE”

„POSTEPOWANIE EGZEKUCYJNE W STOSUNKU DO OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Zapraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.: 
„POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W STOSUNKU DO OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE” 
w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pt.:
„Nowe prawo ochrony środowiska -  szkolenia dla pracowników samorządowych” 
zaplanowane w terminie 04 kwietnia 2018 r. tj. środa, w godzinach 9:00 - 16:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Celem szkolenia jest:  zapoznanie uczestników z przebiegiem postępowania egzekucyjnego jako całości, a także praktycznymi aspektami prowadzenia skutecznej egzekucji. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi sposobami prowadzenia egzekucji, zarówno z pozycji wierzyciela, jak też organu egzekucyjnego.

Ponadto, uczestnicy zostaną zapoznani z typowymi sposobami obrony zobowiązanego oraz innych uczestników postępowania przed działaniami organów egzekucyjnych.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników organów administracji zajmujących się ochroną przyrody, pracowników departamentów prawnych, przedstawicieli komórek windykacyjnych, pracowników wydziałów finansowo - księgowych oraz wszystkich osób zajmujących się ustalaniem i egzekwowaniem należności w administracji publicznej.

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia – Dariusz Matuk, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego.

Metody szkoleniowe:

Wykład wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją 
i wymianą doświadczeń.

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch. 

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0