„POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI DLA PRACOWNIKÓW ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”

„POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI DLA PRACOWNIKÓW ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz  dr Agnieszka Korzeniowska - Polak zapraszają na szkolenie pt.:

„POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
DLA PRACOWNIKÓW ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”

zaplanowane w terminie 25 stycznia 2018 r. tj. czwartek, w godzinach 
9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11.

 

Celem szkolenia jest: przedstawienie i przystępne wyjaśnienie rozwiązań prawnych regulujących problematykę postępowania w sprawie skarg i wniosków. Jest to bowiem postępowanie, z którym na co dzień zmierzyć się musi każdy organ wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej. Jednocześnie zostaną przedstawione w sposób porównawczy uregulowania dotyczące petycji.

Każdemu przysługuje prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, samorządowych czy też organizacji i instytucji społecznych – zarówno w interesie publicznym, jak i dla ochrony interesów własnych lub innej osoby (za jej zgodą). Jest to prawo zagwarantowane przez Konstytucję RP z 2 kwietnia 1997 r. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków określa ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poprzez przepisy zawarte w jego dziale VIII. Rozpatrywanie petycji zostało uregulowane dopiero w roku 2014 odrębną ustawą z 5 września 2014 r., której przepisy obowiązują dopiero od 6 września 2015 r.

Specyfika tego postępowania, różnorodność przedmiotowa skarg i wniosków, brak sądowej kontroli a co za tym idzie brak sądowej wykładni przepisów regulujących postępowanie skargowo–wnioskowe powoduje niejednorodne interpretacje i różnorodną praktykę nie zawsze zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. 

Podczas szkolenia, na które Państwa zapraszam, zostaną wyjaśnione najczęściej pojawiające się w praktyce wątpliwości ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej i prawidłowej wykładni obowiązujących przepisów.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   dr Agnieszka Korzeniowska-Polak -  radca prawny, doktor prawa, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, adiunkt w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, członek wspierający Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, autorka ponad 40 publikacji naukowych, w ciągu ostatnich 10 lat przeprowadziła ponad 500 szkoleń dla różnego rodzaju organów administracji publicznej, posiada w tym zakresie rekomendacje m.in. Wojewody Łódzkiego. 

Metody szkoleniowe: Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe: Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0