„POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ NIENALEŻNIE POBRANYCH NA TLE USTAW: O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI, O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW ORAZ O POMOCY SPOŁECZNEJ”

„POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ NIENALEŻNIE POBRANYCH NA TLE USTAW: O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI, O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW ORAZ O POMOCY SPOŁECZNEJ”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz  Dariusza Matuk zapraszają na szkolenie pt.:

„POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ NIENALEŻNIE POBRANYCH NA TLE USTAW: O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI, 
O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW ORAZ  O POMOCY SPOŁECZNEJ”,

zaplanowane w terminie 09 maja 2018 r. tj. środa, w godzinach 9:00 – 14:00 
w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Celem szkolenia jest: przekrojowe spojrzenie na problematykę świadczeń nienależnych występującą w ustawach:  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,  z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W zakres szkolenia wchodzą pojęcia: świadczenia nienależnego, zasady wszczynania postępowania, zmiany ostatecznych decyzji w trybie przepisów szczególnych, zmiana w trybie wznowienia postępowania, stwierdzenie nieważności, ustalenie odsetek oraz możliwość przedawnienia. Ponadto, omówione zostaną kwestie ulg w spłacie tych świadczeń.

Uczestnicy zostaną zapoznani z poszczególnymi etapami postępowania, jak: wszczęcie, postępowanie dowodowe, elementy decyzji, zależności między wcześniejszym uchyleniem decyzji przyznającej a stwierdzeniem świadczenia nienależnego, problematyką ulg i oceny stanu majątkowego podopiecznych.

Omówione zostanie także aktualne orzecznictwo.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników wydziału ewidencji świadczeń miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, ośrodków pomocy rodzinie, urzędów miast i gmin oraz działów finansowo-księgowych zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi postepowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia – Dariusz Matuk, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0