„WSZYSTKO NA TEMAT PPK,  CZYLI CO KAŻDY POWINIEN WIEDZIEĆ  O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH  W ADMINISTRACJI”

„WSZYSTKO NA TEMAT PPK, CZYLI CO KAŻDY POWINIEN WIEDZIEĆ O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH W ADMINISTRACJI”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Pani Małgorzata Skorek zapraszają na szkolenie pt.:

 

„WSZYSTKO NA TEMAT PPK,

CZYLI CO KAŻDY POWINIEN WIEDZIEĆ

O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH  W ADMINISTRACJI”,

 

zaplanowane w terminie 08 lipca 2020 r. tj. środa, w godzinach
9:00–12:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Cel szkolenia: 1 stycznia 2021 r. jednostki sektora finansów publicznych będą miały obowiązek utworzenia PPK.

Utworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest nowym obowiązkiem pracodawców. Kluczowe dla ustanowienia w zakładzie pracy pracowniczego planu kapitałowego jest zawarcie dwóch rodzajów umów. Pierwsza z nich to umowa o zarządzanie PPK, zawierana między podmiotem zatrudniającym a instytucją finansową. Druga to umowa o prowadzenie PPK, również zawierana z instytucją finansową, jednak podmiot zatrudniający zawiera ją w imieniu i na rzecz swoich zatrudnionych. Za niedostosowanie się do przepisów ustawy ustawodawca przewidział surowe sankcje.

 

Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzającej, pracowników działów kadr i osób odpowiadających w jednostkach za zgodne z prawem prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia – Małgorzata Skorek, ekspert regionalny, trener, specjalista z zakresu PPK Polskiego Funduszu Rozwoju Portal PPK.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie
o ukończeniu seminarium
, serwis kawowy, lunch. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0