PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA - KIEROWNIKA Z PUNKTU WIDZENIA ZASAD KIEROWANIA I ROZLICZANIA POBYTU W DPS W ŚWIETLE KONTROLI RIO. NOWELIZACJA USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Z DNIA 19 LIPCA 2019 R.

PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA - KIEROWNIKA Z PUNKTU WIDZENIA ZASAD KIEROWANIA I ROZLICZANIA POBYTU W DPS W ŚWIETLE KONTROLI RIO. NOWELIZACJA USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Z DNIA 19 LIPCA 2019 R.

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Ewa Buczkowska zapraszają na szkolenie pt.:

„PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA/KIEROWNIKA Z PUNKTU WIDZENIA ZASAD KIEROWANIA I ROZLICZANIA POBYTU W DPS W ŚWIETLE KONTROLI RIO. NOWELIZACJA USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Z DNIA 19 LIPCA 2019 R.”

zaplanowane w terminie 08 listopada 2019 r. tj. piątek, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: w dniu 3 września 2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1690). Ustawa ma na celu m.in.: ograniczenie skali nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, a tym samym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych 
i niepełnosprawnych przebywających w takich placówkach.

Szkolenie adresowane jest do: kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy socjalni.

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia – Ewa Buczkowska – mgr prawa, mgr administracji, prawnik z ukończoną aplikacją radcowską, inspektor kontroli RIO w Łodzi od 1999 roku. Praktyk, od 2001 roku szkoleniowiec, doradca jednostek organizacyjnych; autorka wielu artykułów na tematy samorządu terytorialnego.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1. Zasady pobytu w placówkach i zasady ich opuszczania przez osoby przebywające.

 

2. Ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia jako sankcja dyrektora/kierownika.

 

3. Umowa z gminą na prowadzenie rodzinnych domów pomocy.

 

4. Co zawiera decyzja administracyjna o odpłatności?

 

5. Co zrobić, jeśli dzieci rodzica umieszczonego w dps mieszkają za granicą?

 

6.Kwestia umowy a wydawanie decyzji.

 

7. Obowiązki Dyrektora/Kierownika w razie odmowy zawarcia umowy.

 

8. Poszerzenie katalogu sytuacji, w których można zwolnić z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

 

9. Wydłużenie okresu obowiązywania rodzinnego wywiadu środowiskowego w stosunku do mieszkańców domów pomocy społecznej. 

 

10. Omówienie, co się dzieje z dotychczas wydanymi decyzjami, do kiedy utrzymują moc? 

 

11. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy kierowaniu, umieszczaniu i rozliczaniu pobytu dps.

 

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0