„PROBLEMATYCZNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM PODATKU VAT W JST,  JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH,  ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH  PO WPROWADZENIU LICZNYCH ZMIAN W 2020 I 2021 R.”

„PROBLEMATYCZNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM PODATKU VAT W JST, JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH PO WPROWADZENIU LICZNYCH ZMIAN W 2020 I 2021 R.”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Maria Kowalik  zapraszaja na szkolenie pt.:

 

„PROBLEMATYCZNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM PODATKU VAT W JST,  JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH
PO WPROWADZENIU LICZNYCH ZMIAN W 2020 I 2021 R.”,

 

zaplanowane w terminie 18 czerwca 2021 r. tj. piątek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Celem szkolenia jest: przedstawienie problematycznych zagadnień związanych z rozliczaniem podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych,  po wprowadzeniu licznych zmian w ustawie VAT oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Zmiany te wynikają z tzw. Pakietu SLIM VAT, Nowej Matrycy Stawkowej, Nowego JPK_VAT. Jak  widać w praktyce ich stosowania pojawiają się liczne wątpliwości dotyczące poprawności ich zastosowania w rozliczeniach podatkowych JST i ich jednostek organizacyjnych. Najważniejsze i jednocześnie powodującej najwięcej problemów w ewidencjonowaniu i rozliczaniu podatku VAT, to nowe przepisy wprowadzające nowe zasady korygowania podatku należnego, podstawy opodatkowania, podatku naliczonego, korygowania faktur.

Ponadto na szkoleniu będą omawiane również problematyczne zagadnienia dotyczące nowej ewidencji VAT, stawek podatkowych, wpływu umorzeń należności kontrahentów JST/JO/ZB(COVID-19) na podstawę opodatkowania, opodatkowanie dotacji, rozliczania mediów przy umowach użyczenia, podstawy opodatkowania przy zamianie nieruchomości (w sytuacji, gdy JST zamienia nieruchomość zwolnioną z podatku VAT na nieruchomość opodatkowaną podatkiem VAT) oraz inne wątpliwe zagadnienia zgłaszane przez uczestników szkolenia.

Uczestnictwo w szkoleniu  pozwoli usystematyzować nowe rozwiązania rozliczania podatku VAT oraz bardziej przybliżyć i zrozumieć bardzo istotne zagadnienia dotyczące tej sfery i tym samym umożliwi poprawne dokonywanie rozliczeń podatkowych, które dla jednostek finansów publicznych są bardzo ważne z punktu widzenia dyscypliny finansów publicznych oraz kontroli innych organów publicznych.

 

Szkolenie adresowane jest do: skarbników, pracowników działów finansowo-księgowych oraz pracowników jednostek  organizacyjnych  JST.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   Maria Kowalik, posiada wieloletnie doświadczenie pracy w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych, w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej; Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego; jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych. Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych; uczestniczyła jako ekspert w audycjach radiowych i telewizyjnych, współpracowała z mediami w przygotowaniu artykułów prasowych na tematy podatkowe. Prowadzi wykłady na Forach Skarbników, Forach Radców Prawnych, Forach Instytucji Kultury.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl