PROBLEMATYKA PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE GMIN

PROBLEMATYKA PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE GMIN

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Wiesław Podhorodecki  zapraszają na szkolenie pt.:

„PROBLEMATYKA PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE GMIN”,

zaplanowane w terminie 11 grudnia 2019 r. tj. środa, w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, 
sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Celem  szkolenia jest:  zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym oraz orzecznictwem dotyczącym podziałów nieruchomości.

Szkolenie ma charakter seminarium, na którym uczestnicy na bieżąco zadają pytania prowadzącemu, który przedstawi praktyczne zagadnienia do rozwiązania. Na szkoleniu poruszane będą problemy zarówno wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak też z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Uczestnicy szkolenia, którzy stawiają pierwsze kroki w temacie podziałów nieruchomości będą mogli liczyć na zrozumienie i szczególną pomoc.

Szkolenie adresowane jest do: do pracowników urzędów miast i gmin, zajmujących się gospodarką nieruchomościami oraz planowaniem przestrzennym.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia – Wiesław Podhorodecki – radca prawny, wiceprezes SKO, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, wieloletni praktyk w orzekaniu w sprawach podziałów nieruchomości.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe (akty prawne, orzecznictwo oraz wzory decyzji i uchwał), Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1. Podział geodezyjny a podział prawny.

 

2. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości i jego etapy. Elementy wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział. Wszczęcie z urzędu. 

 

3. Zawieszenie postępowania podziałowego.

 

4. Wydawanie opinii w sprawie podziału – badanie zgodności z planem miejscowym, warunkami zabudowy albo z przepisami odrębnymi.

 

5. Podział nieruchomości w przypadku braku planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

6. Zasady i tryb dokonywania podziałów nieruchomości  rolnych i leśnych.

 

7. Podział niezależnie od ustaleń planu miejscowego oraz decyzji o warunkach zabudowy (przypadki z art. 95 ustawy).

 

8. Zasady dokonywania podziału z urzędu.

 

9. Badanie dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

 

10. Podział nieruchomości zabudowanych.

 

11. Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

12. Podział nieruchomości pod drogi publiczne oraz ich poszerzenie.

 

13. Połączenie i podział nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie.

 

14. Ustalanie opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości.

 

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0