„PROCES INWESTYCYJNY W KONTEKŚCIE NOWEGO PRAWA WODNEGO. AKTUALNE PROBLEMY Z WYDAWANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH PO 01 STYCZNIA 2018 R.”

„PROCES INWESTYCYJNY W KONTEKŚCIE NOWEGO PRAWA WODNEGO. AKTUALNE PROBLEMY Z WYDAWANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH PO 01 STYCZNIA 2018 R.”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Zapraszam na konferencję  bezpłatną dla członków Stowarzyszenia pn.:  

„PROCES INWESTYCYJNY W KONTEKŚCIE NOWEGO PRAWA WODNEGO. AKTUALNE PROBLEMY Z WYDAWANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH PO 01 STYCZNIA 2018 R.” 
realizowaną w ramach projektu
pt.: „Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej –
konferencje  i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST” 
zaplanowaną w terminie 31 stycznia 2019 r. tj. czwartek, w godzinach 9:00 - 15:00 
w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul Podrzeczan 22.

 

Celem projektu jest:  dyskusja i wymiana poglądów na tematy związane z ochroną prawną środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków, jakie nakładają aktualne przepisy prawne oraz przygotowanie uczestników konferencji do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków.

 

Cel konferencji:  ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wpływa na przygotowanie i cały proces realizacji inwestycji, zarówno w aspekcie środowiskowym, jak i administracyjnym. Podczas konferencji omówione zostaną szczegółowo kluczowe aspekty procesu inwestycyjnego po zmianach prawa wodnego oraz szereg wątpliwości związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych.

 

 Konferencja adresowana jest do: organów administracji rządowej i samorządowej, a także podmiotów sporządzających raporty o oddziaływaniu na środowisko.

 

Wybór i opracowanie materiałów oraz wystąpienie podczas konferencji  –Dariusz Matuk, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego.

 

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, certyfikat, serwis kawowy, lunch.     

 

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI I

 

SESJA 1

 

1. NOWE ZASADY W OCENACH WODNOPRAWNYCH ORAZ POZWOLENIACH WODNOPRAWNYCH. 

 

2. SCHEMAT NOWEGO PROCESU INWESTYCYJNEGO.

 

3. PYTANIA I DYSKUSJA. 

 

4. PANEL DYSKUSYJNY.

 

 

SESJA 2

 

5. WODY POLSKIE W PROCEDURZE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

 

- jakie skutki dla procedury wydania decyzji środowiskowej będą miały warunki związane z ochroną celów środowiskowych wód?

- kiedy przy wydawaniu decyzji środowiskowej potrzebna będzie Opinia Dyrektora RZGW WP?

- jakie skutki będzie miało uzgodnienie/ postanowienie RZGW WP?

- jakie kroki należy podjąć w przypadku, gdy uzgodnienia Dyrektora RZGW WP i RDOŚ-a są ze sobą sprzeczne?

- co po zmianach ustawy powinno znajdować się w raporcie o oddziaływaniu na środowisko?

- jakim podmiotom przysługuje status strony w sprawie dotyczącej wydania decyzji środowiskowej?

 

6.POWIĄZANIE MIĘDZY DECYZJĄ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  A ZGODĄ WODNOPRAWNĄ.

 

7.PRZEPISY PRZEJŚCIOWE W PROCEDURZE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

 

8.PYTANIA I DYSKUSJA. 

 

9. PANEL DYSKUSYJNY.

 

Projekt współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 

 

Projekt  współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0