„PRZEBIEG SESJI ORAZ PRAC KOMISJI RADY Z UWZGLĘDNIENIEM PRACY ZDALNEJ  ORGANU STANOWIĄCEGO”

„PRZEBIEG SESJI ORAZ PRAC KOMISJI RADY Z UWZGLĘDNIENIEM PRACY ZDALNEJ ORGANU STANOWIĄCEGO”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
dr Rafał Budzisz zapraszają na szkolenie pt.:

 

„PRZEBIEG SESJI ORAZ PRAC KOMISJI RADY

Z UWZGLĘDNIENIEM PRACY ZDALNEJ
ORGANU STANOWIĄCEGO”,

 

zaplanowane w terminie 19 stycznia 2021 r. tj. wtorek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: ustawa covidowa wprowadzona 31 marca br. przewiduje, że organa stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz kolegialne organy wykonawcze mogą w czasie pandemii obradować i decydować „z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie”. Ten ostatni tryb budzi kontrowersje, gdyż uniemożliwia czynny udział w dyskusji; są też wątpliwości natury prawnej.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady działania i organizacji pracy rady. Szczegółowo zostanie omówiony przebieg sesji i posiedzeń rady, ze wszystkimi istotnymi i budzącymi wątpliwości jej elementami. Analizie zostanie poddana też procedura uchwałodawcza w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, co do jej prawidłowego przebiegu począwszy od inicjatywy uchwałodawczej, po pracę w komisjach i uchwalanie na sesji. Omówione zostaną obowiązki przewodniczącego rady i komisji w sposób zapewniający zgodne z prawem wykonywanie ich obowiązków. Ważnym zagadnieniem będzie też ochrona danych osobowych w toku prac komisji i całej rady.

Ponadto celem szkolenia jest wyposażenie organów samorządowych i urzędników w wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem procedowania projektów zgłaszanych przez radnych, mieszkańców oraz unikania nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych  przy rozpatrywaniu projektów uchwał. W ramach szkolenia zostanie omówiona również procedura zdalnej pracy organu stanowiącego związanej z COVID-19 i jej wpływ na całokształt pracy rady.

 

Szkolenie skierowane jest do: przewodniczących rad, przewodniczących komisji, radnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się obsługą biura rady i procedurą uchwałodawczą oraz pracowników urzędu współpracujących z radą.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -
dr
Rafał Budzisz, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, wieloletni wykładowca FRDL. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0