„PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2017 I OTWARCIA ROKU 2018 W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA. OMÓWIENIE NOWYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI”

„PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2017 I OTWARCIA ROKU 2018 W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA. OMÓWIENIE NOWYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz  Agnieszka  Drożdżal  zapraszają na szkolenie pt.:

„PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2017 I OTWARCIA ROKU 2018 W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA. 

OMÓWIENIE NOWYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI”

zaplanowane w terminie 07 marca 2018 r. tj. środa, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Cel szkolenia:  szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze  szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2017 i otwarcia roku 2018 w rachunkowości jednostki po zmianach przepisów dotyczących m.in.:

- nowych zasad rachunkowości budżetowej w związku z wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz.1911),

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości czy ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych, wskazania zmian  porządkujących i interpretacyjnych w klasyfikacji budżetowej oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników działów księgowości w jednostkach budżetowych. 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia – Agnieszka Drożdżalwieloletni skarbnik gminy, doświadczony szkoleniowiec i doradca  w zakresie finansów publicznych,  rachunkowości budżetowej oraz  gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Rachunkowość budżetowa”.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0