„RADYKALNE ZMIANY  W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH”

„RADYKALNE ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz 
Bartłomiej Opaliński zapraszają na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.:

„RADYKALNE ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH”,

zaplanowane 30 stycznia 2017 r. tj. poniedziałek, w godzinach 9:00 – 14:00 
w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  
ul. Św. Floriana 11.

 

Cel szkolenia:  udział w szkoleniu ma pomóc w przyswojeniu nowych reguł i zasad wynikających z regulacji prawnych UE radykalnie zmieniających system przetwarzania i ochrony danych osobowych. Tymi regulacjami są:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

Szkolenie adresowane jest do: osób pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego mających w jakikolwiek sposób do czynienia z danymi osobowymi osób fizycznych (przetwarzanie danych – wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych).

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia –  dr Bartłomiej Opaliński, jest doktorem nauk prawnych, praktykującym radcą prawnym,  adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, gdzie pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. aplikacji prawniczych. W latach 2012 - 2015 pracował w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się m. in. analizą orzecznictwa w zakresie dostępu do informacji publicznej. Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego, w szczególności dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, prawa ochrony środowiska, prawa samorządu terytorialnego oraz funkcjonowania służb mundurowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym trzech samodzielnych monografii, pięciu monografii we współautorstwie oraz dwóch komentarzy. Autor i trener licznych szkoleń przeprowadzanych dla radców prawnych, pracowników samorządu terytorialnego, pracowników administracji rządowej oraz pracowników instytucji sektora prywatnego. Uczestnik kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Metody szkoleniowe:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad.              

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0