REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W KONTEKŚCIE ZMIAN W PRAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01 WRZEŚNIA 2019 ROKU, PRZEGLĄD ISTOTNYCH ZMIAN PRAWNYCH DLA DYREKTORÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ ORGANÓW PROWADZĄCYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W KONTEKŚCIE ZMIAN W PRAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01 WRZEŚNIA 2019 ROKU, PRZEGLĄD ISTOTNYCH ZMIAN PRAWNYCH DLA DYREKTORÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ ORGANÓW PROWADZĄCYCH

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.:

„REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W KONTEKŚCIE ZMIAN W PRAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01 WRZEŚNIA 2019 ROKU, PRZEGLĄD ISTOTNYCH ZMIAN PRAWNYCH  DLA DYREKTORÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ ORGANÓW PROWADZĄCYCH”,

zaplanowane w terminie 02 października 2019 r. tj. środa, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Planowane od 01 września 2019 roku zmiany w Karcie Nauczyciela wymuszają konieczność nowelizacji Uchwał w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli podejmowanych przez organy stanowiące JST.

Cel szkolenia:  omówienie najbardziej problematycznych  zmian nowelizacji, które bezpośrednio wpływają na organizację nowego roku szkolnego m.in.:  kompleksowe omówienie kwestii proceduralnych w zakresie uchwalania nowego regulaminu wynagradzania, jak również zapisów wynikających z KN dotyczących w szczególności dodatków, które powinny się w nim znaleźć; kompleksowe przedstawienie zmian wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w nowo uchwalanych regulaminach wynagradzania nauczycieli, w tym m.in.: wysokości i zasad przyznawania dodatku dla nauczycieli stażystów, dodatku za wychowawstwo, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, skrócenia ścieżki awansu zawodowego.

Szkolenie adresowane jest do: dyrektorów szkół i przedszkoli oraz osób, które zarządzają oświatą w zakresie organizacyjnym w JST: sekretarzy, naczelników wydziałów edukacji i oświaty, radnych, szczególnie z komisji zajmujących się sprawami oświaty, pełnomocników oświaty, inspektorów ds. oświaty, inspektorów, specjalistów ds. kadr 
w oświacie.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Katarzyna Zychowicz, praktyk prawa oświatowego, wieloletni dyrektor ZEAS, ekspert ORE w zakresie opracowania programów, metodologii i prowadzenia szkoleń pracowników JST z obszaru finansowania oświaty; trener w zakresie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej, projektu ORE „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”; autorka i koordynatorka projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz ekspert oceniający projekty w Komisjach Oceny Projektów. 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

 

1.  UCHWAŁY DOTYCZĄCE REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI I INNE DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI:

 

- procedura uchwalenia regulaminu,

- dodatki funkcyjne, w tym dla nauczycieli opiekujących się oddziałem przedszkolnym,

- przegląd rozstrzygnięć wydawanych przez wojewodów w sprawie ww. uchwały,

- pensum dla nauczycieli pracujących w oddziałach do których uczęszczają dzieci sześcioletnie,

- łącznie pensum (przypomnienie),

- uchwały w sprawie określenie pensum osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach.

 

 

2. ZMIANY W USTAWIE KARTA NAUCZYCIELA OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2019 R.

 

 

3.  PRZEGLĄD NAJNOWSZYCH ISTOTNYCH ZMIAN PRAWNYCH: M.IN.  ROZPORZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH:

 

- zwiększenie subwencji oświatowej w związku ze zmianami w KN,

- zmiana rozporządzenia sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,

- zapewnienie opieki zdrowotnej uczniom,  

- i innych.

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0