„SCHEMATY PODATKOWE (MDR) – OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI”

„SCHEMATY PODATKOWE (MDR) – OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż w związku z trwającym zakazem zgromadzeń i imprez obowiązującym do odwołania https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia szkolenie pn. „SCHEMATY PODATKOWE (MDR) – OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI”, zaplanowane na dzień  11 maja br. (poniedziałek) zostaje odwołane.

 

Uprzejmie informuję, iż szkolenie zostanie zorganizowane w przedmiotowym temacie w innym, dogodnym terminie. 

 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Maria Kowalik zapraszają  na szkolenie pt.: 

„SCHEMATY PODATKOWE (MDR) – 
OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI”,

zaplanowane w terminie 11 maja 2020 r. tj. poniedziałek, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Cel szkolenia: od stycznia 2019 roku obowiązują przepisy ustawy o ordynacji podatkowej nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR). Celem raportowania schematów podatkowych jest zwiększenie efektywności w walce z nieuczciwymi podatnikami oraz wyeliminowanie tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej. Administracja skarbowa będzie wykorzystywać otrzymane informacje do poprawy jakości systemu podatkowego.

Analiza przepisów Ordynacji podatkowej, jak też objaśnień podatkowych wskazuje, że przy specyfice JST za schemat podatkowy może być uznana umowa z kontrahentem, porozumienie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przyjęte rozwiązania w zakresie powoływania nowych jednostek organizacyjnych do realizacji określonych rodzajów zadań, jak też przyjęty między nimi sposób rozliczeń. Jako „schemat standaryzowany” może być uznany sposób postępowania opisany we wniosku o indywidualną interpretację podatkową, który może być powielany przez inne jednostki z uwagi na zbieżność stanów faktycznych.

W związku z centralizacją rozliczeń podatkowych w podatku VAT część sporządzanych schematów podatkowych wymagać będzie pozyskania niezbędnych danych ze wszystkich jednostek organizacyjnych. Należy podkreślić, że choć przepisy wskazują, że do posiadania Wewnętrznej Procedury MDR zobligowany jest tylko promotor, to w praktyce warto, aby posiadał ją również korzystający. Procedura bowiem nie tylko zabezpiecza przed potencjalnymi wątpliwościami organów skarbowych ale również może pomóc usystematyzować i podzielić między pracowników obowiązki w zakresie identyfikowania i raportowania schematów podatkowych i w ten sposób zapobiegać wysokim karom ze strony administracji skarbowej.

Wewnętrzna Procedura ma na celu prawidłowe wypełnienie obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych oraz zabezpieczeniem JST przed poniesieniem wysokich sankcji za jej niewdrożenie.

 

Szkolenie adresowane jest do: skarbników gmin/miast i powiatów, głównych księgowych i księgowych, pracowników księgowości stosujących na bieżąco przepisy prawa podatkowego, dyrektorów finansowych i ekonomicznych,  pracowników służb finansowo-księgowych, a także do innych osób odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   Maria Kowalik, posiada wieloletnie doświadczenie pracy w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych, w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej; Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego; jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych. Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych; uczestniczyła jako ekspert w audycjach radiowych i telewizyjnych, współpracowała z mediami w przygotowaniu artykułów prasowych na tematy podatkowe. Prowadzi wykłady na Forach Skarbników, Forach Radców Prawnych, Forach Instytucji Kultury.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1. INFORMACJE OGÓLNE O SCHEMATACH PODATKOWYCH:

 

a)    cel wprowadzenia regulacji,

b)    ważne definicje ustawowe (uzgodnienie, korzyść podatkowa, kryterium korzyści głównej, ogólne cechy rozpoznawcze, szczególne cechy rozpoznawcze, inne szczególne cechy rozpoznawcze).

 

2. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO RAPORTOWANIA:

 

a)    identyfikacja promotora – obowiązki promotora względem korzystającego,

b)    korzystający,

c)    kryterium kwalifikowanego korzystającego,

d)    wspomagający,

e)    uczestnik uzgodnienia.

 

3. KIEDY NALEŻY PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O SCHEMATACH PODATKOWYCH?

 

a)    obowiązki promotora,

b)    wielość promotorów, a obowiązek raportowania,

c)    udostępnienie oraz wdrażanie schematów podatkowych,

d)    wielość korzystających, a obowiązek raportowania,

e)    obowiązki korzystającego,

f)       wielość korzystających, a obowiązek raportowania,

g)    raportowanie kwartalne (schemat podatkowy standaryzowany),

h)    obowiązek przekazania informacji o schematach podatkowych MDR-3,

i)        obowiązki wspomagającego-schemat postępowania.

 

4. CO POWINNA ZAWIERAĆ INFORMACJA O SCHEMATACH PODATKOWYCH I SPOSÓB JEJ PRZEKAZANIA DO SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ?

 

a)    numer schematu podatkowego (NSP),

b)    obowiązki związane z NSP.

 

5. PROCEDURA WEWNĘTRZNA:

 

a)    kto jest zobowiązany do posiadania procedury wewnętrznej?

b)    jaki jest cel procedury wewnętrznej?

c)    konsekwencje nieprowadzenia procedury wewnętrznej,

d)    wzór procedury wewnętrznej.

 

6. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE VAT W PYTANIACH UCZESTNIKÓW.

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0