„SPLIT PAYMENT ORAZ PROBLEMATYKA FAKTUROWANIA (Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI O OBOWIĄZKU FAKTUROWANIA ELEKTRONICZNEGO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH OD 2019 R.)”

„SPLIT PAYMENT ORAZ PROBLEMATYKA FAKTUROWANIA (Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI O OBOWIĄZKU FAKTUROWANIA ELEKTRONICZNEGO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH OD 2019 R.)”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Wojciech Zajączkowski zapraszają na szkolenie pt.:

„SPLIT PAYMENT ORAZ PROBLEMATYKA FAKTUROWANIA (Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI O OBOWIĄZKU FAKTUROWANIA ELEKTRONICZNEGO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH OD 2019 R.)”,

zaplanowane w terminie 07 czerwca 2018 r. tj. czwartek, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Cel szkolenia: w trakcie szkolenia zostaną kompleksowo omówione zagadnienia związane z mechanizmem podzielonej płatności (split payment), które od 1 lipca 2018 r. mogą skutkować znacznymi utrudnieniami w zakresie płynności finansowej podatników.

Szkolenie udzieli odpowiedzi na wiele ważnych pytań, jak choćby możliwość niestosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz czy nowe regulacje będą istotnie komplikować funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w związku z treścią art. 62b ust. 2 nowelizowanej ustawy Prawo bankowe?

Ponadto, na szkleniu omówione zostaną faktury elektroniczne, które będą obowiązkowe w zamówieniach publicznych w 2019 r. a wynikają z opublikowanego projektu z dnia 27 kwietnia 2018 r. ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Celem projektowanej ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz. Urz. UE L 133 z 6.05.2014, str. 1).

Szkolenie adresowane jest do: skarbników gmin/miast i powiatów, głównych księgowych i księgowych, pracowników księgowości stosujących na bieżąco przepisy prawa podatkowego, dyrektorów finansowych i ekonomicznych,  pracowników służb finansowo-księgowych, a także do innych osób odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   Wojciech Zajączkowski, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się 
w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0