„SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA”

„SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz 
Agnieszka Drożdżal zapraszają na szkolenie pt.:

„SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 
W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 
PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA”,

zaplanowane w terminie 01 lutego 2019 r. tj. piątek, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Cel szkolenia: szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze  szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2018 i otwarcia roku 2019 w rachunkowości jednostki po zmianach przepisów m.in.:

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz.1911) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dniu 29 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2471),

- w ustawie o rachunkowości,

- w ustawie o finansach publicznych,

- rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

- rozporządzenia w zakresie klasyfikacji budżetowej,

ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych, wskazania zmian  porządkujących i interpretacyjnych w klasyfikacji budżetowej oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników działów księgowości w jednostkach i samorządowych zakładach budżetowych.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia – Agnieszka Drożdżalwieloletni skarbnik gminy, doświadczony szkoleniowiec i doradca  w zakresie finansów publicznych,  rachunkowości budżetowej oraz  gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Rachunkowość budżetowa”.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

 1. ZAMKNIĘCIE ROKU - INFORMACJE OGÓLNE I HARMONOGRAM CZYNNOŚCI.

 

2. ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH W JEDNOSTCE: 

 

1)     rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m.in.: nadpłat, zaległości, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności,

2)     rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in.: rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe,

3)     ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in.: zobowiązania wymagalne,

4)     środki pieniężne w ewidencji rocznej,

5)     rozrachunki,

6)     ewidencja kosztów, w tym: świadczenia, szkolenia, itp.,

7)     rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,

8)     ewidencja i weryfikacja zaangażowania,

9)     nowe zasady rozliczania nadwyżki środków obrotowych rachunku dochodów jednostek oświatowych,

10)konta pozabilansowe – zmiany,

11)wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego po zmianach,

12)wynik finansowy,

13)fundusz jednostki,

14)wydatki niewygasające z końcem roku.

 

3. OMÓWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI, SZCZEGÓLNIE INFORMACJI DODTAKOWEJ. OBOWIĄZEK PUBLIKACJI SPRAWOZDAŃ.

 

4. OTWARCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ROKU 2019 PO ZMIANACH W ZAKRESIE PLANOWANIA W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH JST.

 

5. POLITYKA RACUNKOWOŚCI JEDNOSTKI - CO DO ZMIANY?

 

6. PYTANIA. 

 

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo, 

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.plspigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0