„SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA, PROBLEMY I WYZWANIA ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIĄ WPROWADZANIA DANYCH DO NOWEJ APLIKACJI ZMODERNIZOWANEGO SIO”

„SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA, PROBLEMY I WYZWANIA ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIĄ WPROWADZANIA DANYCH DO NOWEJ APLIKACJI ZMODERNIZOWANEGO SIO”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.:

„SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA, PROBLEMY I WYZWANIA ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIĄ WPROWADZANIA DANYCH DO NOWEJ APLIKACJI ZMODERNIZOWANEGO SIO”


zaplanowane w terminie 09 stycznia 2018 r. tj. wtorek, w godzinach 9:00 – 14:00 
w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Celem szkolenia jest: przedstawienie idei nowego SIO i wskazanie nowych problemów oraz możliwości ich rozwiązywania w związku z wejściem w życie w dniu 24 lipca 2017 r. ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw.  

Dzięki szkoleniu, jego uczestnik będzie:

- znał podstawy prawne gromadzenia, przechowywania, pozyskiwania i przetwarzania danych w SIO,

wiedział, jakie dane są gromadzone, przekazywane, pozyskiwane, przetwarzane, kto je przetwarza i na jakich zasadach,

-  wiedział dlaczego i w jakim zakresie prawo ochrony danych osobowych jest jedną z najważniejszych kwestii dotyczących gromadzenia, przekazywania, pozyskiwania i przetwarzania danych w SIO,

znał zagrożenia wynikające z nieprawidłowego obsługiwania SIO, pozna sposoby na zapobieganie zagrożeniom,

-   wiedział, jaka jest procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO – wybrane problemy,

orientował się w wybranych problemach organizacyjnych w aspekcie bieżących funkcjonalności aplikacji nowego SIO,

-   znał aktualnie funkcjonującą aplikację SIO (z wprowadzanymi systematycznie zmianami),

-   potrafił napełniać dostępną część aplikacji SIO danymi.

Szkolenie adresowane jest do: dyrektorów jednostek systemu oświaty oraz osób zajmujących się napełnianiem, przetwarzaniem i pozyskiwaniem danych na potrzeby Systemu Informacji Oświatowej.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   Katarzyna Zychowicz, praktyk prawa oświatowego, wieloletni dyrektor ZEAS, ekspert ORE w zakresie opracowania programów, metodologii i prowadzenia szkoleń pracowników JST z obszaru finansowania oświaty; trener w zakresie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej, projektu ORE „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”; autorka i koordynatorka projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz ekspert oceniający projekty w Komisjach Oceny Projektów.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0