„SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ W 2020 ROKU.  AKTUALIZACJA DANYCH ZWIĄZANA  Z ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020   ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY WPROWADZANIA, WERYFIKACJI  I  KONTROLI DANYCH - WARSZTATY ONLINE”

„SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ W 2020 ROKU. AKTUALIZACJA DANYCH ZWIĄZANA Z ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY WPROWADZANIA, WERYFIKACJI I  KONTROLI DANYCH - WARSZTATY ONLINE”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
 Tadeusz Konarski zapraszają na szkolenie pt.:

 

„SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ W 2020 ROKU.
AKTUALIZACJA DANYCH ZWIĄZANA
Z ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 
ORAZ
PRAKTYCZNE ASPEKTY WPROWADZANIA, WERYFIKACJI
I  KONTROLI DANYCH - WARSZTATY ONLINE”
,

 

zaplanowane w terminie 17 września  2020 r. tj. czwartek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Celem szkolenia jest: nabycie wiedzy  w zakresie zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej, który jest  jedynym źródłem danych pozyskiwanych w celach statystycznych, ale co najważniejsze, do naliczania subwencji. Szkoła/przedszkole jest zobowiązana do aktualizacji danych, co do zasady w terminie do 7 dni od zaistnienia zmiany.

Podczas szkolenia omówione zostaną również działania związane z zamknięciem roku szkolnego 2019/2020, w tym zakończenie przypisania  uczniów, zakończenie nauki itp. 

Prowadzący szkolenie, oprócz technicznych aspektów funkcjonowania aplikacji, przekaże informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO, gdyż osoby wprowadzające dane do SIO przy przekazywaniu danych są zobowiązane stosować merytoryczne wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak aby dane wprowadzone do SIO były poprawne pod kątem naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.

Część praktyczna szkolenia  będzie prowadzona stanowiskowo - każdy uczestnik szkolenia może pracować na swoim urządzeniu (organizator zapewniamy Internet oraz przygotowanie stanowiska)  w aplikacji   nowego SIO podczas gdy, wykładowca prowadzi szkolenie online  przedstawiając uczestnikom poszczególne działania w systemie. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać dostęp do swoich danych w nowym SIO.

 

Szkolenie skierowane jest do: dyrektorów/wicedyrektorów i pracowników oświatowej administracji (sekretarzy, referendarzy), przedszkoli, szkół,  ZEAS-ów, Centrów Usług Wspólnych, urzędów gmin, miast, starostw oraz pracowników, którzy wprowadzają i dokonują kontroli oraz  weryfikacji danych i są odpowiedzialni za prawidłowe wprowadzanie danych w SIO.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Tadeusz Konarski - prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją,  finansów publicznych i prawa pracy w oświacie. Doświadczony praktyk specjalizujący się w problematyce  konsolidacji   usług publicznych realizowanych przez samorządy lokalne. Trener, edukator, autor wielu publikacji i opracowań, m. in.: dot. samorządowych centrów usług wspólnych, dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, czy wydzielania środków na specjalną organizację nauki i metody pracy. Współautor nowelizacji  przepisów  ustawy  karta nauczyciela oraz  współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty. Realizuje szkolenia dla urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, firm szkoleniowych, doradczych, konsultingowych, dla MEN, MF, ORE, itp. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0