„TARYFA DLA WODY I ŚCIEKÓW PO NOWELIZACJI USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW...

„TARYFA DLA WODY I ŚCIEKÓW PO NOWELIZACJI USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW..."

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Mirosław Krzyszczak zapraszają na szkolenie pt.:

„TARYFA DLA WODY I ŚCIEKÓW PO NOWELIZACJI USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW.WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF. NOWE  ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF.JAK KALKULOWAĆ CENĘ ZA WODY OPADOWE I ROZTOPOWE?”,

zaplanowane w terminie 26 lutego 2018 r. tj. poniedziałek, w godzinach 
9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Cel szkolenia:  rozwój umiejętności w zakresie przygotowania taryf, WPRiM oraz regulaminów przy uwzględnieniu zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przekazaniem kompetencji do zatwierdzania taryf do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Szkolenie umożliwi zapoznanie się z ww. problematyką i uchroni gminy od błędów oraz wskażę tryb postępowania ze względu na przepisy przejściowe. Ponadto, przybliży  praktyczne podejście do zagadnień związanych z przygotowaniem, decyzją o zatwierdzeniu i wejściem w życie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników wydziałów gospodarki komunalnej urzędów miast i gmin oraz gminnych zakładów gospodarki komunalnej, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, osób zajmujących się weryfikacją oraz opracowywaniem wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także reprezentantów zarządów gmin, zarządców sieci, konserwatorów.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia – Mirosław Krzyszczak partner w kancelarii prawnej Krzyszczak & Wspólnicy Sp.k., wykładowca i trener, konsultant prawny Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor „Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: komentarz dla praktyka z przepisami wykonawczymi i towarzyszącymi oraz wzorami umów” oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora komunalnego m.in. w „Monitorze Prawniczym”, „Przeglądzie Komunalnym”, „Gazecie Samorządu i Administracji”, „Wspólnocie”; były członek Zespołu Prawnego IGWP.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad.

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0