„USTAWA O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH - PRZEGLĄD NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH I OMÓWIENIE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ ISTOTNYCH DLA JST I DYREKTORÓW SZKÓŁ”

„USTAWA O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH - PRZEGLĄD NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH I OMÓWIENIE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ ISTOTNYCH DLA JST I DYREKTORÓW SZKÓŁ”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyny Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.:

„USTAWA O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH - PRZEGLĄD NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH I OMÓWIENIE  WYBRANYCH ZAGADNIEŃ 
ISTOTNYCH DLA JST I DYREKTORÓW SZKÓŁ”
,

zaplanowane w terminie 23 stycznia 2018 r. tj. wtorek, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Celem szkolenia jest:  omówienie zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, a także dyrektorów szkół oraz placówek. Zgodnie z przyjętą ustawą zmienione zostaną regulacje odnoszące się do wykonywania zawodu nauczyciela, przede wszystkim dotyczące czasu pracy, awansu zawodowego (powiązaniu go z wynagrodzeniem) i urlopu.

W ramach szkolenia zaprezentowana zostanie niezbędna wiedza na temat wprowadzanych zmian. Przyjęta formuła szkolenia umożliwi dyskusję na temat zaprezentowanych rozwiązań

Szkolenie adresowane jest do: do skarbników gmin i powiatów, kierowników i głównych księgowych jednostek obsługujących przedszkola, szkoły i placówki, w zakresie finansowo - księgowym, do pracowników urzędów gmin oraz starostw powiatowych zajmujących się wykonywaniem zadań związanych prowadzeniem oświaty, oraz do dyrektorów i głównych księgowych przedszkoli i szkół, prowadzonych zarówno przez samorządy, jak i przez inne osoby prawne bądź fizyczne.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   Katarzyna Zychowicz, praktyk prawa oświatowego, wieloletni dyrektor ZEAS, ekspert ORE w zakresie opracowania programów, metodologii i prowadzenia szkoleń pracowników JST z obszaru finansowania oświaty; trener w zakresie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej, projektu ORE „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”; autorka i koordynatorka projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz ekspert oceniający projekty w Komisjach Oceny Projektów.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0