„USTAWA PRAWO WODNE. KONSEKWENCJE NOWYCH REGULACJI W PRAKTYCE”

„USTAWA PRAWO WODNE. KONSEKWENCJE NOWYCH REGULACJI W PRAKTYCE”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Zapraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.: 
„USTAWA PRAWO WODNE. KONSEKWENCJE NOWYCH REGULACJI W PRAKTYCE” 
w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pt.: „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia” zaplanowane w terminie 11 grudnia 2017 r. tj. poniedziałek
w godzinach 9:00 - 16:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Cel szkolenia: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, które wejdzie w życie 01 stycznia 2018 r., na nowo określa podział państwa w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Ustawa wprowadza zasadnicze zmiany prawne i organizacyjne, ustanawia także nową strukturę organów odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami.

Zgodnie z  uzasadnieniami do nowej ustawy prawo wodne kluczowym czynnikiem ich podjęcia jest konieczność pełnego dostosowania krajowych przepisów dotyczących gospodarki wodnej do wymagań ramowej dyrektywy wodnej. To właśnie treść tej dyrektywy oraz wymogi programów operacyjnych Unii Europejskiej wymusiły zaprojektowanie przepisów dotyczących tzw. usług wodnych. Realizowane prace mają także posłużyć pełnemu wdrożeniu tzw. „zlewniowej polityki gospodarowania wodami”oraz dostosować obowiązujące regulacje do wymagań wynikających ze zmian klimatu. Celem jest ponadto skorygowanie i uporządkowanie niektórych obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – „Prawo wodne”. Zaplanowano także utworzenie systemu zabezpieczającego środki na efektywne i sprawne gospodarowanie zasobami wodnymi. Celem szkolenia będzie omówienie nowych przepisów z zakresu prawa wodnego. 

Szkolenie adresowane jest do: pracowników administracji publicznej (przedstawicieli urzędów), pracowników firm i spółek z branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych, zarządców i właścicieli urządzeń wodnych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia – Stanisław Jędryka – Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.

Metody szkoleniowe:

Wykład wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Świadczenia dodatkowe:

Materiały informacyjne i konferencyjne, artykuły promocyjne, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch. 

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0