„WYBRANE ZAGADNIENIA  NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ZAMÓWIENIA KRAJOWE”

„WYBRANE ZAGADNIENIA NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ZAMÓWIENIA KRAJOWE”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Ewa Wiktorowska zapraszają na szkolenie pt.:

 

„WYBRANE ZAGADNIENIA NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ZAMÓWIENIA KRAJOWE”,

 

zaplanowane w terminie 28 czerwca 2021 r. tj. poniedziałek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Cel szkolenia: 1 stycznia 2021 r. weszło w życie nowe Prawo Zamówień Publicznych. Aktualnie obowiązująca ustawa wprowadza bardziej precyzyjne zapisy, upraszcza procedury przetargów oraz zwiększa ochronę wykonawców i podwykonawców.

Nowa regulacja jest bardziej przejrzysta i szersza niż poprzednia – zawiera 623 artykuły w porównaniu do 227 dotychczas. Nie oznacza to jednak rewolucji w Prawie Zamówień Publicznych – większość przepisów nowej ustawy jest doskonale znana zamawiającym i wykonawcom.

Zapraszam Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną najważniejsze zmiany ustawy.

 

Szkolenie skierowane jest do: wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, a więc do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Ewa Wiktorowska, wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych, były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP, wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Były arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych zamieszczanych w poradnikach i w prasie zamówieniowej. Konsultant studiów wykonalności i audytu projektów unijnych. Specjalistka w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane, doradca i praktyk.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl