WIZUALNA OCENA STANU DRZEW DLA PODJĘCIA DECYZJI W ZAKRESIE WYCINKI - PODSTAWY, ZASADY, METODY I SPOSOBY OCENY

WIZUALNA OCENA STANU DRZEW DLA PODJĘCIA DECYZJI W ZAKRESIE WYCINKI - PODSTAWY, ZASADY, METODY I SPOSOBY OCENY

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
oraz dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska
zapraszają na bezpłatne dla Członków Stowarzyszenia warsztaty edukacyjne pn.: 
„Wizualna ocena stanu drzew dla podjęcia decyzji w zakresie wycinki - 
podstawy, zasady, metody i sposoby oceny” 
realizowane w ramach projektu pt.: 
„Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 
konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST” 
zaplanowane w terminie 24 kwietnia 2019 r. tj. środa, w godzinach 9:00 - 15:00 
w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul Podrzeczna 22.

 

Celem projektu jest:  dyskusja i wymiana poglądów na tematy związane z ochroną prawną środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków, jakie nakładają aktualne przepisy prawne oraz przygotowanie uczestników konferencji do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków.

 

Celem warsztatów edukacyjnych:  jest przedstawienie ważniejszych cech i wad drzew mających znaczenie dla osłabienia ich funkcji mechanicznych, zaprezentowanie metod wizualnej oceny drzew i użytecznych narzędzi do pomiaru wad  i uszkodzeń. W części teoretycznej zostanie poruszona problematyka związana ze sposobami oceny statyki oraz szacowania ryzyka związanego z niestabilnymi drzewami, a następnie będzie można utrwalić wiedzę poprzez ćwiczenia w części praktycznej.

Warsztaty edukacyjne składają się z części teoretycznej – wykłady w sali i praktycznej – park Błonia, gdzie zostanie dokonana: 1. ocena drzew w terenie, 2. rozpoznawanie wad, ich klasyfikacja, znaczenie i określenie przyczyny powstania oraz konsekwencji dla funkcjonowania drzewa, 3. wykorzystanie metod i narzędzi do wizualnej oceny drzew, 4. wykorzystanie aplikacji hTreeEval Rosłon-Szeryńskiej w ocenie drzew.

Ponadto podczas spotkania przedstawione zostaną także istniejące sposoby kontroli drzew  i oceny poziomu zagrożenia, a szczególna uwaga zwrócona będzie na praktyczne metody oparte o diagnozę wizualną.

 

Warsztaty edukacyjne adresowane są do: urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, regionalnych konserwatorów przyrody, wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, zarządów dróg, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych odpowiedzialnych za tematykę usuwania drzew i krzewów.

 

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych – dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu, specjalizująca się w urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu technologicznego, ekonomicznego i bezpieczeństwa. Czynny zawodowo architekt krajobrazu i kosztorysant. Ekspert w zakresie diagnostyki drzew, autorka wizualnej metody oceny drzew zagrażających bezpieczeństwu (WID-metody 2006). Autorka licznych ekspertyz, artykułów i monografii z dziedziny urządzania, pielęgnowania terenów zieleni oraz zarządzania drzewostanem miejskim.

 

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, certyfikat, serwis kawowy, lunch. 

 

PROGRAM RAMOWY WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH

 

SESJA 1 – wykłady w sali

 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDOWIE I FUNKCJACH FIZJOLOGICZNYCH DRZEWA. 

2. PRZYCZYNY CHORÓB I OSŁABIENIA DRZEW A METODY OCENY ICH KONDYCJI ZDROWOTNEJ I WITALNOŚCI. 

3. PRZYCZYNY WIATROŁOMÓW I WYWROTÓW A METODY OCENY STATYKI Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA. 

4. WYBRANE METODY WIZUALNE OCENY DRZEW W PRAKTYCE. ZINTEGROWANA METODA OCENY DRZEW W APLIKACJI MOBILNEJ hTreeEval NA SMARTFONA. 

5. PYTANIA I DYSKUSJA.

6. PANEL DYSKUSYJNY.

 

SESJA 2 – zajęcia terenowe, park Błonia

 

1.WARSZTATY PRAKTYCZNEGO WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY DRZEW. 

2. PRAKTYCZNA WIZUALNA I TECHNICZNA OCENA DRZEWA W TERENIE. WSPOMAGAJĄCE BADANIE WSPOMAGAJĄCE DRZEW PRZY UŻYCIU REZYSTOGRAFU I TOMOGRAFU SONICZNEGO. 

3. PYTANIA I DYSKUSJA.

4. PANEL DYSKUSYJNY.

 

 

Projekt  współfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

Projekt  współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0