WPROWADZONE I PLANOWANE ZMIANY W PODATKU VAT W 2019 R.”

WPROWADZONE I PLANOWANE ZMIANY W PODATKU VAT W 2019 R.”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Wojciech Zajączkowski zapraszają na szkolenie pt.:

„WPROWADZONE I PLANOWANE ZMIANY W PODATKU VAT W 2019 R.",

zaplanowane w terminie 10 stycznia 2019 r. tj. czwartek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: zapraszam Państwa na szkolenie związane z zasadami funkcjonowania i rozliczania podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach podległych, zakładach budżetowych oraz innych podmiotach obowiązanych stosować przepisy ustawy VAT. Podstawowym celem szkolenia będzie przedstawienie kluczowych zmian wprowadzonych w 2018 roku oraz planowanych na 2019 r.

Szkolenie adresowane jest do: skarbników gmin/miast i powiatów, głównych księgowych i księgowych, pracowników księgowości stosujących na bieżąco przepisy prawa podatkowego, dyrektorów finansowych i ekonomicznych, pracowników służb finansowo-księgowych, a także do innych osób odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Wojciech Zajączkowski, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się
w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.
 

Metody szkoleniowe:
Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:
Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad.

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1. WAŻNA ZMIANA TERMINU KOREKTY PODATKU PRZY ULDZE NA ZŁE DŁUGI OD 2019 R.:
- zmiana terminu korekty u wierzyciela i dłużnika od 1 stycznia 2019 r.,
- konsekwencje zmiany w odniesieniu do faktur wystawionych w 2018 r.
- przepisy przejściowe.
 

2. ZMIANY W DEKLARACJI VAT, PROPOZYCJE ZMIAN W STRUKTURZE JPK_VAT, LIKWIDACJA DEKLARACJI VAT:
- uproszczenia przy składaniu deklaracji dotyczące zwrotów VAT,
- nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K,
- aktualne problemy związane z wypełnianiem i przesyłaniem JPK,
- propozycje likwidacji deklaracji VAT,
- przesyłanie pełnej ewidencji VAT,
- nowy zakres danych w proponowanej strukturze JPK_VDEK,
- propozycja okresowego przesyłania do MF przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkich faktur zakupowych,
- terminy wejścia w życie proponowanych zmian.
 

3. KASY REJESTRUJĄCE W 2019 R.:
- zmiany przepisów dotyczących zwolnień z kas rejestrujących w zakresie sprzedaży m.in.:
• energii elektrycznej,
• wody,
• usług odprowadzania i oczyszczania ścieków,
• usług związanych ze zbieraniem odpadów,
• usług telekomunikacyjnych,
- propozycje zmian przepisów dotyczących używania kas fiskalnych:
• terminy ewidencjonowania zaliczek,
• moment wydania paragonu,
• obowiązki dotyczące zapoznawania pracowników z używaniem kas,
• obowiązkowe oświadczenia pracowników obsługujących kasy fiskalne,
- paragony fiskalne a obowiązek podatkowy w podatku VAT,
- ewidencje zwrotów towarów, rabatów, błędów i pomyłek,
- kasy fiskalne w jednostkach samorządu terytorialnego w 2019 r.
 

4. USTAWA O ELEKTRONICZNYM FAKTUROWANIU W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH:
- podmioty będące adresatami ustawy,
- faktury w zamówieniach publicznych,
- sytuacje, w których możliwa jest odmowa akceptacji faktur elektronicznych,
- terminy przesyłania pierwszych faktur elektronicznych,
- terminy wejścia w życie przepisów.
 

5. REFAKTUROWANIE:
- refakturowanie - kiedy jest niezbędne?
- stawka podatku dla refakturowania,
- warunki skutecznego refakturowania mediów przy najmie i dzierżawie,
- obciążenie przez gminę najemcę za wywóz śmieci podlega VAT,
- obowiązek podatkowy przy refakturowaniu,
- termin odliczenia podatku naliczonego od faktur zakupowych związanych z refakturowaniem.

6. VAT OD NIERUCHOMOŚCI – ZMIANY PRZEPISÓW I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO:
- konsekwencje w VAT ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- czy każde przekształcenie będzie nieopodatkowane?:
• przekształcenia praw niepodlegające opodatkowaniu,
• kiedy wystąpi podatek?,
• podstawa opodatkowania,
• zwolnienie, stawka podatku 22%, czy może 23%,
• czy trzeba, a jeśli tak to kiedy wystawić fakturę?,
- możliwość korekty podatku naliczonego od nieruchomości w związku z wyrokiem ETS C‑140/17 w sprawie Gminy Ryjewo:
• jakie warunki muszą być spełnione dla skorygowania podatku,
- obowiązek podatkowy od zaliczek związanych z najmem w świetle wyroku NSA I FSK 1842/16.
 

7. ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO PRZY ZASTOSOWANIU PREWSPÓŁCZYNNIKA I WSPÓŁCZYNNIKA:
- najnowsze orzeczenia NSA oraz ETS w sprawach dotyczących korekt podatku,
- przypomnienie najważniejszych zasad związanych w korektą podatku naliczonego,
- odpowiedzi na pytania zgłaszane w toku szkolenia.

 

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0