„ZADANIA GMIN ZWIĄZANE Z USUWANIEM NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH”

„ZADANIA GMIN ZWIĄZANE Z USUWANIEM NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Robert Litwinek
zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.

„Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych”

realizowaną w ramach projektu pt.:

„Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej –

konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST” 

zaplanowaną w terminie 27 lutego 2020 r. tj. czwartek, w godzinach 9:00 - 15:00
w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu,ul. Podrzeczna 22.

 

Celem projektu jest:  dyskusja i wymiana poglądów na tematy związane z ochroną prawną środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków, jakie nakładają aktualne przepisy prawne oraz przygotowanie uczestników konferencji do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków.

 

Celem konferencji jest:  ocena, czy gminy prawidłowo i skutecznie wykonują zadania w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, gdyż nadzór gmin nad sposobem odprowadzania przez mieszkańców nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, tzw. szamb oraz funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków  należy do obowiązków gminy.

 

Konferencja adresowana jest do: osób zajmujących się ewidencją zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, kontrolą mieszkańców w zakresie nieczystości ciekłych.

Uczestnicy otrzymają wzory dokumentów stosowanych w wykonywaniu zadań związanych z nieczystościami płynnymi i otrzymają kontakt mailowy do osoby prowadzącej szkolenie – jest możliwość konsultacji (bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych) drogą elektroniczną.

Wybór i opracowanie materiałów oraz wystąpienia podczas konferencji  – Robert Litwinek - były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów.  Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin, związków międzygminnych oraz jednostek gminnych z tematyki nieczystości ciekłych, egzekucji administracyjnej oraz  nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, certyfikat, serwis kawowy, lunch. 

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI X 

 

SESJA 1

 

1. Zmiany w sposobie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

2. Jak pozyskać dane do ewidencji, czy mieszkańcy maja obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków?

 

3. Jakie dane mają czy mogą być w ewidencji?

 

4. Kontrola wykonania obowiązków przez właściciela nieruchomości prowadzona przez organ wykonawczy gminy.

 

5. Jak mają wyglądać czynności kontrolne?

 

6. Upoważnienia, legitymacja służbowa, protokół z kontroli.

 

7. Kto może kontrolować obowiązki wykonywane przez mieszkańców?

 

8. Współpraca z innymi organami i przedsiębiorcami.

 

9. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

 

10. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

11. Pytania i dyskusja. 

 

12. Panel dyskusyjny.

 

SESJA 2

 

13. Czy właściciel nieruchomości musi robić badania przydomowej oczyszczalni ścieków?

 

14. Co zrobić, gdy na nieruchomości jest tylko sławojka i brak instalacji wodociągowej?

 

15. Jak przeprowadzić postępowanie przyłączeniowe nieruchomości do sieci kanalizacyjnej?

 

16. Egzekucja administracyjna obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy/ przydomową oczyszczalnię ścieków.

 

17. Obowiązek zawarcia umowy na usuwanie nieczystości ciekłych.

 

18. Dowody opłaty za usuwanie nieczystości ciekłych.

 

19. Postępowanie organu w przypadku ujawnienia, że właściciel nieruchomości nie posiada umowy ani dowodów uiszczania opłat za usuwanie nieczystości ciekłych.

 

20. Sankcje karne dla właścicieli nieruchomości za brak wykonania obowiązków ustawowych.

 

21. Inne zagadnienia związane z obowiązkami gminy oraz właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości ciekłych. 

 

22. Pytani i dyskusja. 

 

23. Panel dyskusyjny.

 

Projekt  współfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt  współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt  współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0