ZADANIA GMINY W ZAKRESIE KONTROLI FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE. NADZÓR Z URZĘDU I W TERENIE

ZADANIA GMINY W ZAKRESIE KONTROLI FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE. NADZÓR Z URZĘDU I W TERENIE

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz pracownicy WIOŚ w Łodzi  zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.:

„ZADANIA GMINY W ZAKRESIE KONTROLI FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE. 
NADZÓR Z URZĘDU I W TERENIE” 


realizowaną w ramach projektu pt.:

„Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej –
konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST”

zaplanowaną w terminie 25 października 2019 r. tj. piątek, w godzinach 9:00 - 15:00 w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Celem projektu jest:  dyskusja i wymiana poglądów na tematy związane z ochroną prawną środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków, jakie nakładają aktualne przepisy prawne oraz przygotowanie uczestników konferencji do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków.

 

Cel konferencji:  do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia czystości i porządku na jej terenie i tworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania należy m.in. nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Celem konferencji będzie wskazanie, czy gminy prawidłowo i skutecznie wykonują swoje zadania w  zakresie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

Konferencja adresowana jest do: pracowników JST wydziałów gospodarki odpadami komunalnymi zajmujący się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Wybór i opracowanie materiałów oraz wystąpienia podczas konferencji  – pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.

 

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, certyfikat, serwis kawowy, lunch.     

 

 

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI VI

 

 

SESJA 1

 

 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I SPOSÓB PRACY WIOŚ:

- struktura WIOŚ,

- zakres działania Inspektoratu,

-  jak wygląda kontrola WIOŚ w terenie?

-   działania pokontrolne i sankcje karne,

-  uprawnienia Inspektorów WIOŚ.

 

2. ZMIANY W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI PORZĄDKU W GMINACH ORAZ USTAWIE O ODPADACH:

 

-   zmiana wymagań dotyczących uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów,

-  produkt uboczny,

-   nowe obowiązki dotyczące zbierania i magazynowania odpadów,

-   zmiany sposobu określana stawek za odbiór odpadów z terenów gmin,

-   co z RIPOK i nieruchomościami, na których nie zamieszkują mieszkańcy?

-   baza BDO,

-    kontrole WIOŚ – zmiany.

 

3. PYTANIA I DYSKUSJA. 

 

4.  PANEL DYSKUSYJNY.

 

 

SESJA 2

 

5. CYKLE KONTROLNE GMIN PROWADZONE PRZEZ WIOŚ W ŁODZI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI:

 

- omówienie nowych formularzy sprawozdań składanych przez prezydentów, burmistrzów i wójtów,

-    omówienie najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości w przedmiotowych sprawozdaniach,

-     sposoby wyliczania wymaganych poziomów,

-  sposób naliczania kar za nieosiągnięcie poziomów,

-   na co gminy winny zwrócić uwagę przy prowadzeniu PSZOK?

 

6. PYTANI I DYSKUSJA. 

 

7. PANEL DYSKUSYJNY.

 

Projekt  współfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Projekt  współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0