„ZADANIA I KOMPETENCJE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY”

„ZADANIA I KOMPETENCJE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Zapraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.: pt.: 
„ZADANIA I KOMPETENCJE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY” w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pt.: „Nowe prawo ochrony środowiska -  szkolenia dla pracowników samorządowych” zaplanowane w terminie 22 lutego 2018 r. tj. czwartek
w godzinach 9:00 - 16:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Cel szkolenia:  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jest drugim po ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiskapodstawowym źródłem prawnym w polskim systemie prawa ochrony środowiska. Zadania z zakresu ochrony przyrody są istotnym elementem korzystania ze środowiska i gmina, jak i powiat  pomimo niewielkich kompetencji w tym zakresie, również odgrywają znaczącą rolę.

System prawny w Polsce obejmuje dziesięć form ochrony przyrody. Należą do nich takie formy obszarowe, jak: park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, następnie ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów oraz grupa form o charakterze indywidualnych.  Stanowią je pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo - krajobrazowe i użytki ekologiczne.   Celem szkolenia będzie wskazanie JST właśnie tych form ochrony przyrody i omówienie zadań i kompetencji JST w tym zakresie.  

Szkolenie adresowane jest do: pracowników organów administracji zajmujących się ochroną przyrody, zielenią miejska, zagospodarowaniem przestrzennym.              

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia – Krzysztof Gruszecki, wieloletni  Sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy oraz etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy; obecnie asesor w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku. Autor ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony środowiska oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego; autor komentarza do ustawy o ochronie przyrody.

Metody szkoleniowe:

Wykład wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch.   

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0