ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO, DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY PRAWO OŚWIATOWE Z DNIA 22 LISTOPADA 2018 R....

ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO, DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY PRAWO OŚWIATOWE Z DNIA 22 LISTOPADA 2018 R....

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.:

„ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO, DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY PRAWO OŚWIATOWE Z DNIA 22 LISTOPADA 2018 R. I NIEKTÓRYCH OBOWIĄZUJĄCYCH ROZPORZĄDZEŃ 

ORAZ AKTUALNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z SYSTEMEM INFORMACJI OŚWIATOWYCH”,

zaplanowane w terminie 08 lutego 2019 r. tj. piątek, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczna prognoza zapotrzebowania na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego, zmiany w egzaminie zawodowym, w organizacji szkół i placówek, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych - to najważniejsze zmiany, które wprowadza podpisana 29 listopada 2018 r. przez Prezydenta RP ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).

Szkolenie adresowane jest do: osób zarządzających lokalną oświatą, dyrektorów szkół i przedszkoli, pracowników wydziałów oświaty/edukacji, przedstawicieli JST i ZEASów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  wzory uchwał w sprawie sieci szkół.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Katarzyna Zychowicz, praktyk prawa oświatowego, wieloletni dyrektor ZEAS, ekspert ORE w zakresie opracowania programów, metodologii i prowadzenia szkoleń pracowników JST z obszaru finansowania oświaty; trener w zakresie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej, projektu ORE „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”; autorka i koordynatorka projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz ekspert oceniający projekty w Komisjach Oceny Projektów. 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

 

1.    OBOWIĄZEK PODJĘCIA UCHWAŁ W SPRAWIE PLANU SIECI SZKÓŁ (DOTYCZY WSZYSTKICH JST)

 

1)      Procedury w pigułce!

2)      Porównanie stanu prawnego obowiązującego do 31 sierpnia 2019 r. z obowiązującym od 01 września 2019 r.

3)      Ustalenie nazw szkół.

4)      Jak rozumieć sformułowanie „inna lokalizacja prowadzenie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”?

5)      Szkoły prowadzone przez gminy.

6)      Szkoły prowadzone przez powiaty.

7)      Zespoły szkół.

8)      Szkoły niepubliczne i publiczne prowadzone przez organy inne niż JST.

 

2.   WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

 

1)      Uchwały o sieci przedszkoli.

2)      Możliwość ustalenia pensum dla nauczycieli przedszkoli w przypadku grup mieszanych wiekowo.

 

3.    SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

 

1)      Zakończenie funkcjonowania dotychczasowego sposobu naliczenia subwencji poprzez scalanie danych SIO.

2)      Procedura uzgadniania danych wprowadzonych przez przedszkola i szkoły i JST.

3)      Omówienie bieżących spraw związanych z SIO.

 

4.    SPRAWY BIEŻĄCE

 

1)      Obowiązek zapewnienia świetlicy i gorącego posiłku w każdej szkole.

2)      Obowiązkowe szkolenia dla pracowników z udzielania pierwszej pomocy.

3)      Zmiana rozporządzenia o dofinansowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4)      Obowiązki szkół prowadzonych przez organy inne niż JST.

5)      Limit wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych i publicznych.

6)      Istotna zmiana w trybie oceny pracy nauczycieli dyplomowanych w kontekście dodatku za wyróżniającą pracę.

7)      Nowe zasady awansu zawodowego - konieczność rozwiązania problemu oraz wykorzystanie urządzeń multimedialnych.

8)      Reprezentatywność organizacji związkowych.

9)      Skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

10)  Nowe wagi w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

11) Wnioski i uwagi  - dyskusja.

 

 

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0