ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH OD 04 MAJA 2019 R. - OBOWIĄZKI PRACODAWCY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, W TYM OŚWIATOWYCH

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH OD 04 MAJA 2019 R. - OBOWIĄZKI PRACODAWCY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, W TYM OŚWIATOWYCH

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Ewa Buczkowska zapraszają   na szkolenie pt.:

„ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH OD 04 MAJA 2019 R.  - 
OBOWIĄZKI PRACODAWCY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, W TYM OŚWIATOWYCH”

zaplanowane w terminie 09 października 2019 r. tj. środa, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Celem szkolenia jest: omówienie działalności socjalnej w kontekście przedmiotowym.  

W praktyce często spotykana jest sytuacja, gdy wydatki funduszu w przypadku kontroli kwalifikowane są jako wydatki niezgodne z zasadami zakładowej działalności socjalnej, co w konsekwencji powoduje, że od takich wydatków nalicza się składki na ubezpieczenie lub powstaje obowiązek podatkowy.

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie wątpliwości w powyższym zakresie na podstawie obowiązujących interpretacji urzędowych i orzecznictwa sądowego oraz omówienie najnowszych zmian do ustawy o ZFŚS.

Szkolenie adresowane jest do: osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie i dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w JST i ich jednostkach organizacyjnych, w tym dyrektorów szkół, kierowników, kadrowych, członków komisji socjalnej, pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również reprezentantów związków zawodowych i pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS.

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia –  Ewa Buczkowska – mgr prawa, mgr administracji, prawnik z ukończoną aplikacją radcowską, inspektor kontroli RIO w Łodzi od 1999 roku. Praktyk, od 2001 roku szkoleniowiec, doradca jednostek organizacyjnych; autorka wielu artykułów na tematy samorządu terytorialnego.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

 

1. Prawidłowe ustalenie sytuacji socjalnej od 04 maja 2019 r.

 

2. Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania sytuacji materialnej osób uprawnionych.

 

3. Pojęcie najbliższego członka rodziny, domownika, itp.

 

4. Kogo można objąć funduszem?

 

5. Jak prawidłowo skonstruować Regulamin ZFŚS z punktu widzenia nadzoru finansowego – RIO.

 

6. Jak długo przechowywać dokumentację po zmianach od 04 maja 2019 r.?

 

7. Przetwarzanie danych osobowych w działalności socjalnej. Zasady gromadzenia dokumentów w świetle regulacji RODO. 

 

8. Problem uprawnień komisji socjalnej.

 

9. Ustawowe obowiązki socjalne pracodawcy.

 

10. Na co można wydatkować środki funduszu - bogaty wachlarz przykładów z praktyki.

 

11.  Zajęcia komornicze świadczeń z ZFŚS.

 

12. Czy w związku z wejściem w życie nowych przepisów należy zmodyfikować regulamin gospodarowania ZFŚS?  

 

13. Nieprawidłowości w wykonywaniu zadań z zakresu ZFŚS z punktu widzenia kontroli RIO. 

 

14. Panel dyskusyjny oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą.

 

15.  Zmiany w Ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych w aspekcie ZFŚS.

 

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0