„ZAMKNIĘCIE ROKU 2020 W  JST, W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH  I W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH –  Z PRZYKŁADAMI OMÓWIONYCH SPRAWOZDAŃ”

„ZAMKNIĘCIE ROKU 2020 W  JST, W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH – Z PRZYKŁADAMI OMÓWIONYCH SPRAWOZDAŃ”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Teresa Krawczyk zapraszają na szkolenie pt.:

 

„ZAMKNIĘCIE ROKU 2020 W  JST, W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
I W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH –

Z PRZYKŁADAMI OMÓWIONYCH SPRAWOZDAŃ”,

 

zaplanowane w terminie 25 stycznia 2021 r. tj. poniedziałek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Cel szkolenia: szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu   zasady   dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 rok w przedstawionych powyżej  jednostkach sektora finansów publicznych.

Zamknięcie roku wymaga zgromadzenia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących tego roku, kompletnego ujęcia w księgach dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych, dokonania stosownych odpisów aktualizujących oraz  przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce.

Obszerny materiał (wraz ze schematami księgowań oraz wypełnionymi drukami  sprawozdań),  został dla Państwa przygotowany z tej tematyki w taki sposób, iż  zawiera również wyjaśnienia wszystkich pozycji, każdego elementu sprawozdania finansowego wraz z przykładami: Bilansu jst, Bilansu  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, Rachunku wyników, Zmian w funduszu jednostki, Informacji dodatkowej (zarządzenie, załączniki, tabele – przykłady).

Wskazanie tych zagadnień  wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne a w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli  różnych organów.

 

Szkolenie adresowane jest do: skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo - księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -
Teresa Krawczyk - wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych, oraz publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0