ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Adam Wiktorowski zapraszają   na szkolenie pt.:

„ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH 
W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”,

zaplanowane w terminie 07 listopada 2019 r. tj. czwartek, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: 11 września 2019 r. na 86. Posiedzeniu Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotycząm.in.: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy zasady efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia oraz stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych.

Szkolenie adresowane jest do: specjalistów ds. zamówień publicznych, pracowników przygotowujących Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, osób wykonujących czynności w postępowaniu oraz członków  Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia – Adam Wiktorowskiekspert, prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, specjalista w dziedzinie zamówień publicznych – praktyk, posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej na dostawy i usługi, wpisany na listę ekspertów zewnętrznych w obszarze zamówień publicznych Ministerstwa Gospodarki w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka; autor publikacji i poradników nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

 

1. NOWA SYSTEMATYKA USTAWY.

 

2. ZAMÓWIENIA DO 130 000 ZŁ.

 

3. PODZIAŁ NA PROCEDURY POWYŻEJ PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH.

 

4. PROCEDURY W POSTĘPOWANIACH PONIŻEJ PROGU: 

 

1)     zastąpienie przetargu nieograniczonego trybem podstawowym,

2)     możliwość negocjowania treści oferty w celu jej ulepszenia,

3)     obowiązek negocjowania treści oferty w celu jej ulepszenia,

4)     nowe rodzaje ogłoszeń,

5)     podstawy wykluczenia,

6)     warunki udziału w postępowaniu,

7)     dowodowe środki podmiotowe i przedmiotowe,

8)     wybór oferty po terminie związania z ofertą,

9)     wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

5. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ).

 

6. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ.

 

7. PRZEBIEG PROCEDURY PODSTAWOWEJ 3 MOŻLIWOŚCI.

 

8. UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

 

1)     obowiązkowe elementy,

2)     indeksacja wynagrodzenia,

3)     zmiany umowy,

4)     ewaluacja umowy.

 

9. POSZERZENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ.

 

10.  ZMIANY W ZAKRESIE UMÓW O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0