ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH - WYBRANE ASPEKTY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH - WYBRANE ASPEKTY

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Adam Wiktorowski zapraszają   na szkolenie pt.:

„ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH  - WYBRANE ASPEKTY”,

zaplanowane w terminie 06 grudnia 2019 r. tj. piątek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Szkolenie adresowane jest do: specjalistów ds. zamówień publicznych, pracowników przygotowujących Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, osób wykonujących czynności w postępowaniu oraz członków  Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia – Adam Wiktorowskiekspert, prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, specjalista w dziedzinie zamówień publicznych – praktyk, posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej na dostawy i usługi, wpisany na listę ekspertów zewnętrznych w obszarze zamówień publicznych Ministerstwa Gospodarki w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka; autor publikacji i poradników nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych.

 

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1. CEL I ZASADY WERYFIKACJI WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU.

 

2. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU:

 

1)     kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

2)     sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

3)     zdolności techniczne lub zawodowe.

 

3. WYKONAWCY SKŁADAJĄCY OFERTY WSPÓLNE I ZMIANY W ZAKRESIE WYKAZYWANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 

4. KORZYSTANIE Z POTENCJAŁU INNEGO PODMIOTU I ZMIANY PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASÓB.

 

5. OBLIGATORYJNE I FAKULTATYWNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA, MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA WYKONAWCY Z PROCEDURY SELF-CLEANINGU.

 

6. ESPD - PRZYGOTOWYWANIE JEDZ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

 

7. ESPD - PRZYGOTOWYWANIE I SKŁADANIE JEDZ PRZEZ WYKONAWCÓW.

 

8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE - ZASADY STAWIANIA WYMOGÓW.

 

9.ODMIENNOŚCI PROCEDURY TYPOWEJ I ODWRÓCONEJ.

 

10. RAŻĄCO NISKA CENA.

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0