ZARZĄDZANIE PASEM DROGOWYM - ZMIANY W USTAWIE. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE I WYDAWANIE ZEZWOLEŃ. OPŁATY, KARY, WYKROCZENIA

ZARZĄDZANIE PASEM DROGOWYM - ZMIANY W USTAWIE. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE I WYDAWANIE ZEZWOLEŃ. OPŁATY, KARY, WYKROCZENIA

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz  Dariusz Matuk zapraszają  na szkolenie pt.:

„ZARZĄDZANIE PASEM DROGOWYM - ZMIANY W USTAWIE. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE I WYDAWANIE ZEZWOLEŃ. OPŁATY, KARY, WYKROCZENIA”,

zaplanowane w terminie 28 listopada 2019 r. tj. czwartek, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Celem szkolenia jest:        omówienie zmian w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest usunięcie istniejących barier administracyjno-prawnych, które stanowią przeszkodę w budowie sieci szerokopasmowych. Jak wskazano w uzasadnieniu do  ustawy, zniwelowanie obciążeń administracyjno-prawnych, proceduralnych i finansowych jest warunkiem realizacji przez Polskę celów zawartych w Narodowym Planie Szerokopasmowym oraz zobowiązań w zakresie zapewnienia dostępu do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

Ponadto, na szkoleniu zostaną przedstawione i omówione zagadnienia  dotyczące zarządzania drogami publicznymi, administrowania pasem drogowym oraz problematyki reklam w pasie drogowym. Uczestnicy otrzymają wzory decyzji i pism.

Zajęcia mają charakter konsultacyjny i są oparte na przykładach praktycznych.

Szkolenie skierowane jest do: pracowników urzędów gmin (miast) zajmujących się drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz pracowników zarządów dróg miejskich, powiatowych i  wojewódzkich.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Dariusz Matuk, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1.    Omówienie zmian w ustawie o drogach publicznych wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw:

 

nowe zasady lokalizacji kanałów technologicznych,

zasady instalowania w pasach drogowych punktów dostępu bezprzewodowego,

wspólny wniosek o zajęcie pasa drogowego w ramach koordynacji robót, budowlanych i zasady ustalania opłat,

opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w kanalizacji kablowej,

nowa wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

możliwość zawarcia umowy z inwestorem określającej niższą stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego na  realizację inwestycji zaspokajającej zbiorowe potrzeby wspólnoty,

treść umowy z inwestorem,

zasady postępowania w związku z uchyleniem art. 40f.

 

2. Podział dróg publicznych.

 

3. Pojęcie pasa drogowego.

 

4. Zarządzanie drogami publicznymi, zadania  zarządców dróg.

 

5. Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych.

 

6. Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym – rodo.

 

7. Zadania zarządów dróg w procesie inwestycyjnym:

 

- zezwolenie na wykonanie zjazdu,

-  zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie drogowym,

- uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

8. Wyrażanie zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym – urządzenia telekomunikacyjne.

 

9. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu – zasady naliczania opłat.

 

10.  Tryb stosowania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim urządzeń bez zezwolenia.

 

11.  Reklamy w pasie drogowym. Reklamy wyborcze i postępowanie w sprawach nielegalnego umieszczania w pasie drogowym i po zakończeniu wyborów.

 

12.  Elementy postępowania administracyjnego:

 

- czynności procesowe, postępowanie wyjaśniające – dowodowe,

- postępowanie odwoławcze,

-  decyzja i jej składniki, wzruszanie decyzji ostatecznych.

 

13.  Postępowanie cywilne w zakresie zawierania umów na zajęcie pasa drogowego dróg niepublicznych.

 

14.  Wykroczenia związane z ingerencją w pas drogowy i w sprawie reklam wyborczych.

 

15. Usuwanie drzew z pasa drogowego.

 

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0