DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ OPS, PCPR, DPS Z PUNKTU WIDZENIA KONTROLI RIO

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ OPS, PCPR, DPS Z PUNKTU WIDZENIA KONTROLI RIO

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Ewa Buczkowska zapraszają  na szkolenie pt.:

„DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ OPS/PCPR/DPS 
Z PUNKTU WIDZENIA KONTROLI RIO”

zaplanowane w terminie 15 maja 2019 r. tj. środa, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Celem szkolenia jest: zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym zwłaszcza osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami oraz pracowników innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.

Słuchacz zaktualizuje, usystematyzuje oraz pogłębi swoją wiedzę i umiejętności uzyskane w czasie pracy zawodowej, które mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i organizacji pomocy społecznej.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami.

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia –  Ewa Buczkowska – mgr prawa, mgr administracji, prawnik z ukończoną aplikacją radcowską, inspektor kontroli RIO w Łodzi od 1999 roku. Praktyk, od 2001 roku szkoleniowiec, doradca jednostek organizacyjnych; autorka wielu artykułów na tematy samorządu terytorialnego.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1. Procedura powiadomienia o kontroli i jej zakres, do czego mają dostęp inspektorzy RIO?

 

2. Dyrektor - prawa i obowiązki (np. czy Dyrektor/Kierownik może prowadzić akta osobowe? czy może być osobą materialnie odpowiedzialną i podpisywać się na arkuszach spisu z natury?).

 

3. Co jest informacją publiczną w jednostkach pomocy społecznej a czego nie możemy udostępnić?

 

4. Jak rozliczać i finansować wynagrodzenia kadry zarządzającej w związku z realizacją zadań z różnych ustaw?

 

5. Kto nie może być objęty regulaminem wynagrodzenia?

 

6. Jak powinien wyglądać prawidłowy angaż?

 

7. Procedura wskazania osoby zastępującej Kierownika/Dyrektora w razie jego nieobecności oraz zakres jej odpowiedzialności.

 

8. Główny księgowy i kwestia, kto może zastąpić głównego księgowego w razie jego nieobecności? czy musi spełniać te same wymogi co główny księgowy? kto wskazuje osobę zastępującą – prawidłowy model postępowania, aby nie narazić się na zarzut kontroli.

 

9. Katalog uregulowań wewnętrznych, jakie jednostka musi mieć z punktu widzenia RIO.

 

10. Lista obecności a dane wrażliwe - czy na liście może być informacja o chorobie, urlopie?

 

11. Zamówienia publiczne do 30.000 euro – jak udokumentować wydatki, aby wykazać się celowością i oszczędnością? 

 

12.  Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w OPS, PCPR, DPS - najczęstsze nieprawidłowości w działaniu jednostki stwierdzane przez kontrolę RIO.

 

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0