„ZMIANY W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ,  Z UWZGLĘDNIENIEM BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW W TYM ZAKRESIE”

„ZMIANY W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW W TYM ZAKRESIE”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Agnieszka Drożdżal zapraszają na szkolenie pt.:

 

„ZMIANY W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ,
Z UWZGLĘDNIENIEM BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW W TYM ZAKRESIE”,

 

zaplanowane w terminie 08 września 2021 r. tj. środa, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Cel szkolenia: szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatniej zmianie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26 lipca 2021 r.  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382) - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych, tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Ponadto zgodnie z komunikatem RIO, jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z §2 ww. rozporządzenia mają trzy miesiące od dnia jego ogłoszenia na dostosowanie uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie tych zapisów, które weszły w  życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

Szkolenie skierowane jest do: pracowników posługujących się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -
Agnieszka Drożdżal
, wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej; trener szkoleń dla organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej; ma wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w zakresie: budżetu jst i budżetów zadaniowych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji, planowaniu, komunikacji, motywacji, budowaniu zespołu oraz animacji środowisk lokalnych.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl