ZMIANY W PODATKU VAT W JST I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W 2019-2020 R., WYLICZANIE PRE-WSKAŹNIKA NA 2020 R.

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Maria Kowalik zapraszają na szkolenie pt.:
„ZMIANY W PODATKU VAT W JST I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W 2019/2020 R., 
WYLICZANIE PRE-WSKAŹNIKA NA 2020 R.”,

zaplanowane w terminie 07 stycznia 2020 r. tj. wtorek, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Celem szkolenia jest: omówienie zagadnień budzących najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego zmiany w podatku VAT wprowadzone w ostatnich latach oraz na przełomie roku 2019 i 2020. Szkolenie będzie skoncentrowane na sposobie opodatkowania podatkiem VAT transakcji najczęściej dokonywanych przez organy administracji publicznej.

Część szkolenia poświęcona będzie na przedstawienie zagadnienia prewspółczynnika i współczynnika. Zaprezentowane będą sposoby wyliczenia prewspółczynnika oraz współczynnika w jednostkach sektora publicznego.

Szkolenie adresowane jest do: skarbników gmin/miast i powiatów, głównych księgowych i księgowych, pracowników księgowości stosujących na bieżąco przepisy prawa podatkowego, dyrektorów finansowych i ekonomicznych,  pracowników służb finansowo-księgowych, a także do innych osób odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   Maria Kowalik, posiada wieloletnie doświadczenie pracy w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych, w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej; Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego; jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych. Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych; uczestniczyła jako ekspert w audycjach radiowych i telewizyjnych, współpracowała z mediami w przygotowaniu artykułów prasowych na tematy podatkowe. Prowadzi wykłady na Forach Skarbników, Forach Radców Prawnych, Forach Instytucji Kultury.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1.  ZMIANY OD 1 LISTOPADA 2019 R. DOTYCZĄCE STOSOWANIA OBOWIĄZKOWEGO MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI:

 

1)       podstawy prawne zmian,

2)       likwidacja „odwrotnego obciążenia”,

3)       zakres transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności,

4)       wartość transakcji a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności,

5)       nowe wymogi dla podatników zobowiązanych do stosowania mechanizmu podzielonej płatności (waluta transakcji, zaliczki, potrącenia),

6)       nowe zasady  wystawiania faktur dla transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,

7)       poszerzony zakres rozporządzania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT,

8)       możliwość realizacji zbiorczych przelewów w mechanizmie podzielonej płatności przy zachowaniu określonych warunków,

9)       konsekwencje podatkowe i karno-skarbowe dla nabywcy i sprzedawcy,

10)   uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT, po zmianie przepisów ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej,

11)   ustawowy obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego,

12)   zasady stosowania „odwrotnego obciążenia” w okresie przejściowym na przełomie października i listopada 2019 r.

 

2. ELEKTRONICZNY CENTRALNY REJESTR PODATNIKÓW TZW. BIAŁA LISTA – OD 1 WRZEŚNIA 2019 R.:

 

1)       podstawy prawne wprowadzenia białej listy,

2)       zakres danych objętych białą listą oraz wyjaśnienia wątpliwości dotyczących rachunków bankowych objętych białą listą,

3)       aktualizacja danych objętych Białą listą oraz okres ich przechowywania,

4)       obowiązki kupujących i sprzedających,

5)       sankcje podatkowe za płatności na niezgłoszone rachunki oraz sposoby ich unikania.

 

3. WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS), NOWA MATRYCA STAWEK:

 

1)       podstawy prawne wprowadzenia  WIS oraz nowej matrycy stawek,

2)       czym jest WIS i na jakie potrzeby będzie stosowana,

3)       prawne możliwości  i terminy składania wniosków o WIS,

4)       moc ochronna WIS,

5)       wydanie, wygaśnięcie, zmiana i uchylenie WIS,

6)       odejście od PKWiU 2008 na rzecz PKWiU 2015 oraz klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej.

 

4. ZMIANY DOTYCZĄCE STRUKTURY LOGICZNEJ JPK_VAT ORAZ EWIDENCJI ZAKUPU I SPRZEDAŻY:

 

1)       likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K,

2)       nowe JPK_VAT i dodatkowe obowiązki dla podatników,

3)       zmiana definicji ewidencji VAT,

4)       błędy w JPK_VAT i kary administracyjne oraz sposoby ich unikania,

5)       centralny rejestr faktur.

 

5. POZOSTAŁE ZMIANY:

 

1)       nowe zasady wystawiania faktur do paragonów z numerem NIP – sankcje za nieprawidłowe wystawianie faktury,

2)       zmiany w fakturach VAT RR,

3)       nowe zasady wykreślania z rejestru podatników VAT,

4)       kasy fiskalne on line, terminy obowiązkowej wymiany kas, ulga na zakup kasy,

 

6. USTAWOWY OBOWIĄZEK STOSOWANIA PRE-WSKAŹNIKA – POPRAWNOŚĆ WZORU NA WYLICZANIE PRE-WSKAŹNIKA:

 

1)       stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych dotyczące stosowania pre-wskaźnika,

2)       korekta jednoroczna, czy wieloletnia,

3)       dane sprzed dwóch lat – zasady stosowania regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r.

 

7. PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA I ODPOWIEDZI.

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl