„ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2017 ROKU”

„ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2017 ROKU”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz 
Arkadiusz Jamka zapraszają na szkolenie pt.:

„ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2017 ROKU”,

zaplanowane 23 stycznia 2017 r. tj. poniedziałek, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy mają obowiązek ewidencjonowania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Taka ewidencja może być prowadzona w formie papierowej, elektronicznej lub dokumentowej. Ponadto, od 1 stycznia 2017 r. pracodawca  ma nowe obowiązki w zakresie tworzenia ZFŚS, ustalania regulaminu wynagradzania, wydawania świadectw pracy.

Zapraszam Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną powyższe zagadnienia.

Cele szkolenia: zapoznanie Słuchaczy ze zmianami od 01/01/2017 r.; nabycie przez Słuchaczy umiejętności rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych dla pracodawcy i zastosowania właściwych i zgodnych z prawem środków zaradczych.

Szkolenie adresowane jest do: do kierowników i specjalistów działów kadr i działów personalnych.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia – Arkadiusz Jamkabyły wieloletni Państwowy Inspektor Pracy, prawnik, ekspert prawa pracy, wieloletni trener z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, czasu pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uprawnień i zasad funkcjonowania związków zawodowych, prawidłowości rozwiązywania i zwalniania pracowników oraz innych zagadnień z prawa pracy. Absolwent Studium Doskonalenia Pedagogicznego na PŁ, Szkoły Trenerów przy Wszechnicy UJ, Podyplomowego Studium Prawa Pracy na UŁ, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na UŁ, Podyplomowego Studium ZZL na PŁ, wykładowca w latach 2008 -2010 na Podyplomowym Studium ZZL na PŁ. Obecnie Kierownik Personalny w jednostce naukowej, Doradca ds. Prawa Pracy, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnej.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania, case study, ćwiczenia na przygotowanych arkuszach – warsztaty.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad.   

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0