„ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2019 ROKU”

„ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2019 ROKU”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Arkadiusz Jamka zapraszają na szkolenie pt.:

„ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2019 ROKU",

zaplanowane w terminie 14 stycznia 2019 r. tj. poniedziałek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Celem szkolenia jest: uporządkowanie i pogłębienie posiadanej wiedzy na temat właściwego stosowania Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawie pracy oraz zapoznanie Słuchaczy ze zmianami od 01 stycznia 2019 r. Ponadto, celem szkolenia jest nabycie przez Słuchaczy umiejętności rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych dla pracodawcy i zastosowania właściwych i zgodnych
z prawem środków zaradczych.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników działów księgowości kadr.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Arkadiusz Jamka, były wieloletni Państwowy Inspektor Pracy, prawnik, ekspert prawa pracy, wieloletni trener z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, czasu pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uprawnień i zasad funkcjonowania związków zawodowych, prawidłowości rozwiązywania i zwalniania pracowników oraz innych zagadnień z prawa pracy. Absolwent Studium Doskonalenia Pedagogicznego na PŁ, Szkoły Trenerów przy Wszechnicy UJ, Podyplomowego Studium Prawa Pracy na UŁ, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na UŁ, Podyplomowego Studium ZZL na PŁ, wykładowca w latach 2008 - 2010 na Podyplomowym Studium ZZL na PŁ. Obecnie Kierownik Personalny w jednostce naukowej, Doradca ds. Prawa Pracy, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnej.

Metody szkoleniowe:
Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:
Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad.

 

 PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1. KONSTYTUCJA BIZNESU - KLUCZOWE ROZWIĄZANIA OBOWIĄZUJĄCE OD 30.04.2018 R.:
- ustawy z pakietu „Konstytucji biznesu",
- zawieszenie działalności przez pracodawcę w światle obowiązujących przepisów a prawo pracownika do wynagrodzenia za przestój.

2. NOWA TECZKA AKT OSOBOWYCH, NOWE AKTA, PODSTAWOWA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA.

3. ZMIANY DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJI OBOWIĄZUJĄCE OD 01 STYCZNIA 2019 R.:
- zakres przedmiotowy ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją obowiązującą od 01 stycznia 2019 r.,
- obowiązki pracodawcy w okresie przejściowym,
- obowiązki pracownika w świetle znowelizowanych przepisów,
- nowe wymogi prawne dotyczące dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 01.01.2019 r.,
- obowiązki pracodawcy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
- prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej,
- zmiana postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
- obowiązki pracodawcy w zakresie niszczenia dokumentacji pracowniczej,
- zmiana przepisów wykroczeniowych w Kodeksie pracy obowiązujących od 01.01.2019 r.,
- uprawnienia pracownika w świetle przepisów przejściowych,
- data zatrudnienia a okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej,
- czy każdy pracodawca jest przechowawcą i czy każdmu pracodawcy grozi kara 100 000 zł?

4. ZMIANA FORMY WYPŁATY WYNAGRODZENIA ZMIANY W USTAWIE KODEKS PRACY FORMY WYPŁATY WYNAGRODZENIA OD 01 STYCZNIA 2019 R.

5. MONITORING W ZAKŁADZIE PRACY – NOWE PRZEPISY KP OD 25 MAJA 2018 R.:
- na jakiej podstawie pracodawca może wprowadzić monitoring wizyjny w zakładzie pracy?
- ustalanie celu, zakres i sposób stosowania monitoringu,
- obowiązek informacyjny wobec pracowników w zakresie monitoringu,
- jak prawidłowo oznaczyć pomieszczenia i miejsca monitorowane?
- monitoring poczty elektronicznej, komputera, przemieszczania się pojazdu (GPS), lokalizacja tel. komórkowego, laptopa itp. – obowiązki pracodawcy.

6. NOWELIZACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY DLA RODZICÓW DZIECI OBOWIĄZUJĄCE OD
06 CZERWCA 2018 R.:
- wnioskowanie rodzica o zmianę systemu lub rozkładu czasu pracy,
- obowiązek pracodawcy - uwzględnić wniosek pracownika – rodzica dziecka,
- indywidualny rozkład czasu pracy opiekuna prawnego, rodzica dziecka niepełnosprawnego.

7. KODEKS PRACY A RODO 2018 R.:
- ograniczenie danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę o pracowniku,
- konieczność modyfikacji kwestionariuszy osobowych, ofert pracy, informacji o naborach itp.,
- zbieranie od pracowników dodatkowych danych osobowych za zgodą – uwaga na zasady konkretności
i jednoznaczności zgody!,
- wzory zgód udzielanych przez pracowników na przetwarzanie danych związanych z: numerem telefonu, zdjęciem na potrzeby identyfikatora, prywatnym adresem email itd.,
- ograniczenie w Kp przetwarzania danych biometrycznych pracowników wyłącznie do określonej grupy pracowników,
- ograniczenie zbierania od pracowników zaświadczeń o niekaralności,
- zakaz zwolnienia lub ukarania za brak zgody lub jej wycofanie przez pracownika.

8. ZAKŁADOWA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA W 2018 R. I 2019 R. W KONTEKŚCIE OBOWIĄZYWANIA ROZPORZĄDZENIA RODO ORAZ ZMIAN W ZASADACH OPODATKOWANIA ŚWIADCZEŃ:
- osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS, krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin,
- ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian, na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS, pożyczki na cele mieszkaniowe,
- badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów rozporządzenia unijnego RODO – zmiany od 25 maja 2018 r., uaktualnienie zapisów regulaminu, omówienie zmian ustawy o ZFŚS, sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, jakie dane można pozyskiwać w związku z wejściem w życiem rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9. ZWIĄZKI ZAWODOWE – ZASADY FUNKCJONOWANIA I WSPÓŁDZIAŁANIA Z PRACODAWCĄ:
- projektowane zmiany ustawy o związkach zawodowych,
- funkcjonowanie związków zawodowych na polskim rynku pracy – informacje ogólne,
- podstawy prawne funkcjonowania związków zawodowych,
- procedura uzgadniania aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminy pracy, wynagradzania, nagradzania, premiowania.

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0