„ZMIANY W RAPORTOWANIU JPK_VAT  ORAZ POZOSTAŁE ZMIANY W PODATKU VAT  I ICH WPŁYW NA ROZLICZANIE PODATKU VAT W JST  ORAZ SCENTRALIZOWANYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH”

„ZMIANY W RAPORTOWANIU JPK_VAT ORAZ POZOSTAŁE ZMIANY W PODATKU VAT I ICH WPŁYW NA ROZLICZANIE PODATKU VAT W JST ORAZ SCENTRALIZOWANYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
 Maria Kowalik zapraszają na szkolenie pt.:

 

ZMIANY W RAPORTOWANIU JPK_VAT
ORAZ POZOSTAŁE ZMIANY W PODATKU VAT
I ICH WPŁYW NA ROZLICZANIE PODATKU VAT W JST
ORAZ SCENTRALIZOWANYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
”,

 

zaplanowane w terminie 26 sierpnia 2021 r. tj. czwartek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Celem szkolenia jest: jest zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów prawa, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych nowych przepisów, a także zwrócenie uwagi na aktualne, istotne zagadnienia dotyczące dodatkowych obowiązków jednostek samorządu terytorialnego.  

Szkolenie poświęcone jest zmianom w podatku VAT wprowadzonym w 2021 r., w tym zmianom w zakresie raportowania jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT wraz z deklaracją.

Istnieje wiele wątpliwości związanych ze stosowaniem zmienionych przepisów, odnoszących się do przesyłania jednolitych plików kontrolnych i nadawania kodów transakcjom realizowanym przez ww. jednostki. Przykładowo oznaczenie TP, które należy stosować do rozliczeń z podmiotem powiązanym. Niejasności dotyczą choćby sprzedaży pomiędzy JST a odpowiednio wójtem/ burmistrzem/ prezydentem/ starostą/ ich zastępców/ skarbników/ pracowników itd.

 

Szkolenie adresowane jest do: skarbników, pracowników działów finansowo-księgowych oraz pracowników jednostek  organizacyjnych  JST.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   Maria Kowalik, posiada wieloletnie doświadczenie pracy w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych, w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej; Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego; jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych. Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych; uczestniczyła jako ekspert w audycjach radiowych i telewizyjnych, współpracowała z mediami w przygotowaniu artykułów prasowych na tematy podatkowe. Prowadzi wykłady na Forach Skarbników, Forach Radców Prawnych, Forach Instytucji Kultury.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl