„ZMIANY W USTAWIE O DROGACH PUBLICZNYCH OD 01 STYCZNIA 2017 R. NOWE OBOWIĄZKI ZARZĄDCÓW DRÓG”

„ZMIANY W USTAWIE O DROGACH PUBLICZNYCH OD 01 STYCZNIA 2017 R. NOWE OBOWIĄZKI ZARZĄDCÓW DRÓG”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz 
Wiesław Podhorodecki zapraszają na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.:

„ZMIANY W USTAWIE O DROGACH PUBLICZNYCH OD 01 STYCZNIA 2017 R. 
NOWE OBOWIĄZKI ZARZĄDCÓW DRÓG”
,

zaplanowane w terminie 07 marca 2017 r. tj. wtorek, w godzinach 9:00 – 14:00
w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Podczas szkolenia w szczegółowy sposób omówione zostaną zmiany i zagadnienia jakie obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 r., do których należą m.in.:  zmiany co do lokalizacji zjazdów,  czy możliwe jest przeniesienie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym?, czy przewiert jest zajęciem pasa drogowego?, czy wydane zezwolenia zachowują moc po zmianie zarządcy drogi?, kiedy można ustalić nową wysokość opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym?, jakie są zasady umieszczania urządzeń w kanałach technologicznych? jakie są zasady ponoszenia kosztów przełożenia urządzeń w pasie drogowym?

 

Szkolenie adresowane jest do:  do zarządców dróg gminnych (odpowiednich komórek urzędów miast i gmin), powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Wiesław Podhorodecki, radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca  posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad.  

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0