ZMIANY W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH. WYŻSZE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU, ZMIANA SKALI PODATKOWEJ OD PAŹDZIERNIKA 2019 R., A NOWE OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU PIT

ZMIANY W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH. WYŻSZE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU, ZMIANA SKALI PODATKOWEJ OD PAŹDZIERNIKA 2019 R., A NOWE OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU PIT

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Furmańczyk  zapraszają na szkolenie pt.:

„ZMIANY W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH. WYŻSZE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU, ZMIANA SKALI PODATKOWEJ OD PAŹDZIERNIKA 2019 R., 
A NOWE OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU PIT”,

zaplanowane w terminie 04 września 2019 r. tj. środa, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Zgodnie z projektem zmian ustawy o PIT opracowanym przez Ministerstwo Finansów już od dnia 01 października 2019 r. w życie wejdą przepisy wprowadzające niższą stawkę PIT (17%) i podwyższone koszty uzyskania przychodów.To kolejna zmiana po „uldze dla młodych”, jaka dotknie płatnika podatku PIT.

 

Celem szkolenia jest: omówienie nowych obowiązków płatnika dotyczących rozliczania wynagrodzeń pracowniczych wynikających z przygotowanych zmian i wyjaśnienie, co w praktyce dla płatników podatku PIT oznacza nowa skala podatkowa i wyższe koszty pracownicze.

W trakcie szkolenia wyjaśnione zostanie, jakie będą zasady stosowania nowych regulacji do wynagrodzeń wypłacanych w okresie od października do grudnia 2019 r., a jakie do przychodów uzyskanych po 1 stycznia 2020 r.

Dodatkowo omówione zostaną najczęściej spotykane problemy, towarzyszące bieżącemu rozliczaniu świadczeń pracowniczych, w tym wynikające z likwidacji PIT dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia, a także innych należności przekazywanych osobom niebędącym pracownikami firmy. Uczestnicy na praktycznych przykładach pozyskają wiedzę z zakresu prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych, co pozwoli uniknąć problemów w rozliczaniu z organami podatkowymi.

Zagadnienia przedstawione zostaną w oparciu o aktualne stanowiska organów skarbowych i sądów administracyjnych.

 

Szkolenie skierowane jest do: osób zajmujących się problematyką kadrowo – płacową. Przydatne będzie zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę z zagadnieniami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i dla doświadczonych praktyków chcących zaktualizować posiadaną wiedzę, w oparciu o bieżące stanowisko wynikające z orzecznictwa i interpretacji administracji skarbowej.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Katarzyna Furmańczykbyła Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, z wyszczególnieniem zagadnień dotyczących obowiązków podatkowych płatników tego podatku, posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych; autorka kilku publikacji na temat podatku dochodowego od osób fizycznych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości. 

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

I.  ZMIANY W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – OBOWIĄZKI PŁATNIKA PIT.

 

1. PODWYŻSZENIE KOSZTÓW PRACOWNICZYCH, W TYM:

 

- nowe wartości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, wejście w życie i zakres obowiązywania regulacji,

- potrącanie kosztów pracowniczych w okresie od 01.10 – 31.12.2019 r. a roczne limity kosztów uzyskania przychodów,

- koszty działalności wykonywanej osobiście, w tym koszty zarządu, rady nadzorczej, osób na kontraktach menedżerskich.

 

2. ZMIANA SKALI PODATKOWEJ, W TYM:

 

- potrącanie stawki podatku 17 % - data wejścia w życie regulacji,

- pobór zaliczek na podatek w okresie od 01.10 – 31.12.2019 r., a rozliczenie roczne podatku,

- stawka 17 %, a kwota zmniejszająca podatek,

- stawka 17,75% - kiedy płatnik potrąci zaliczkę w takiej wysokości?

- nowa skala PIT, a umowy opodatkowane ryczałtem,

- roczne rozliczenie podatku, kwota wolna, kwota zmniejszająca podatek.

 

3. PIT DLA MŁODYCH – ZASADY STOSOWANIA ZWOLNIENIA:

 

- zakres przedmiotowy ulgi – jakiego rodzaju dochody i w jakim limicie objęte będą zwolnieniem w roku 2019, a w jakim w kolejnych latach?

- obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji, w tym zastosowanie zwolnienia od podatku, a oświadczenie pracownika,

- oskładkowanie dochodów wolnych od PIT,

- zakres informacji wykazywanych w PIT-11 za rok 2019.

 

II. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU PIT – WYBRANE ZAGADNIENIA.

 

1.  PRZYCHÓD ZE STOSUNKU PRACY, A PRZYCHÓD Z INNYCH ŹRÓDEŁ – WYPŁATY PIENIĘŻNE, ŚWIADCZENIA RZECZOWE, ŚWIADCZENIA CZĘŚCIOWO ODPŁATNE; POJĘCIE MOMENTU UZYSKANIA PRZYCHODU ZE STOSUNKU PRACY. 

 

2. ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNE JAKO PRZYCHÓD ZE STOSUNKU PRACY, OMÓWIENIE NA PRAKTYCZNYCH PRZYKŁADACH, ZASAD ROZLICZANIA DODATKOWYCH NALEŻNOŚCI PRZEKAZYWANYCH PRACOWNIKOM.

 

3. NALEŻNOŚCI ZWOLNIONE Z OPODATKOWANIA – WARUNKI I ZASADY STOSOWANIA ZWOLNIEŃ PRZEWIDZIANYCH USTAWĄ PIT, W TYM MIĘDZY INNYMI:

 

- ZFŚS – przykłady świadczeń i ich efekt podatkowy (karty multi-sport, bilety, karnety, dopłata do wypoczynku, zapomogi),

- świadczenia wynikające z przepisów bhp: odzież robocza, obuwie robocze, posiłki, okulary, szkła kontaktowe i inne,

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracownika,

- podróż służbowa, w tym opłaty za autostrady, parkingi, koszty ubezpieczenia, rozliczenie wyżywienia.

 

4. ZASADY ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ PRZYZNANYCH BYŁYM PRACOWNIKOM:

 

- odszkodowania (w tym za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę) – kiedy korzystają ze zwolnienia?

- odprawy, zaległe wynagrodzenia,

- opodatkowanie świadczeń dla emeryta i rencisty,

- skutki podatkowe błędnie rozliczanych składek ZUS.

 

5. ZLECENIOBIORCA, CZŁONEK ZARZĄDU, CZŁONEK RADY NADZORCZEJ – OMÓWIENIE PRZYKŁADOWYCH ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH ROZLICZANIA W ŚWIETLE USTAWY PIT.

 

6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ NIEREZYDENTÓW – SPOSÓB OPODATKOWANIA I INNE OBOWIĄZKI PŁATNIKA.

 

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0