ZMIANY W VAT W 2019 R. LIKWIDACJA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA, BIAŁA LISTA PODATNIKÓW, POZOSTAŁE ZMIANY PRZEPISÓW

ZMIANY W VAT W 2019 R. LIKWIDACJA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA, BIAŁA LISTA PODATNIKÓW, POZOSTAŁE ZMIANY PRZEPISÓW

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Wojciech Zajączkowski zapraszają na szkolenie pt.:

„ZMIANY W VAT W 2019 R. 
LIKWIDACJA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA, BIAŁA LISTA PODATNIKÓW, 
POZOSTAŁE ZMIANY PRZEPISÓW”
,

zaplanowane w terminie 05 listopada 2019 r. tj. wtorek, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Celem szkolenia jest: omówienie istotnych zmian dotyczących podatku VAT wchodzących w życie w 2019 r. W trakcie szkolenia zostaną przybliżone zasady sprawdzania kontrahentów wg tzw. białej listy podatników, skutki braku ich weryfikacji w podatkach (VAT, CIT, PIT), zagadnienia związane z likwidacją uciążliwego dla podatników odwrotnego obciążenia i zastąpienia go obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, a w związku z tym konsekwencje podatkowe tych zmian dla podatników – przede wszystkim – dotyczące fakturowania.

Ponadto szkolenie poświęcone zostanie zmianom przepisów VAT dotyczących poszczególnych drobnych, lecz istotnych zagadnień związanych z jego rozliczaniem, w tym: ograniczeniu zwolnień podmiotowych, zmianom zasad fakturowania przy sprzedaży na rzecz rolników ryczałtowych (VAT RR), czy też zagadnieniom dotyczącym obowiązków rozliczania podatku od produktów ropopochodnych. Szkolenie przybliży również zmiany unijnych regulacji (wynikających z niewymagającego implementacji rozporządzenia unijnego) dotyczących dokumentowania WDT, które może istotnie zmienić dotychczasowy sposób dokumentowania tych transakcji.

Szkolenie adresowane jest do: skarbników gmin/miast i powiatów, głównych księgowych i księgowych, pracowników księgowości stosujących na bieżąco przepisy prawa podatkowego, dyrektorów finansowych i ekonomicznych,  pracowników służb finansowo-księgowych, a także do innych osób odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   Wojciech Zajączkowski, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1.   BIAŁA LISTA PODATNIKÓW - ZMIANY OD 01 WRZEŚNIA 2019 R. I ICH NASTĘPSTWA:

 

1)      Biała lista podatników – zakres informacji.

2)      Solidarna odpowiedzialność w VAT.

3)      Płatność na niewłaściwe konto - konsekwencje w PIT i CIT.

4)      Obciążenie rachunku, czy zlecenie przelewu – problemy interpretacyjne.

5)      Problemy z wirtualnymi rachunkami bankowymi.

6)      Jak uniknąć negatywnych następstw błędnego przelewu?

 

2.  OBOWIĄZKOWY MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI – ZMIANY OD 01 LISTOPADA 2019 R.:

 

1)      Likwidacja odwrotnego obciążenia w dostawach towarów (zał. nr 11) i świadczeniu usług budowlanych (zał. nr 14) oraz likwidacja załącznika nr 13 do ustawy dotyczącego towarów objętych solidarną odpowiedzialnością.

2)      Likwidacja informacji podsumowującej VAT-27.

3)      Towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności podzielonej płatności – nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT.

4)      Limity kwotowe dla obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

5)      Skutki niewykonania obowiązku realizacji przelewu w mechanizmie podzielonej płatności.

6)      Zmiany w zakresie wystawiania faktur - oznaczanie faktur realizowanych w mechanizmie podzielonej płatności.

7)      Sankcje z ustawy o VAT i kks za błędne oznaczanie faktur podlegających mechanizmowi podzielonej płatności.

8)      Sankcje z ustawy o VAT i kks dla nabywców nie stosujących obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

9)      Płatności w mpp w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

10)   Podzielona płatność jako recepta na solidarną odpowiedzialność.

11)   Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności.

12)   Płatności zbiorcze i płatności z rachunku VAT w celu zapłaty innych zobowiązań publicznoprawnych.

13)   Stosowanie odwrotnych obciążeń i mechanizmu podzielonej płatności w okresie przejściowym.

14)   Możliwość stosowania rozliczeń kwartalnych w 4 kwartale 2019 r. i następnych okresach.

15)   Zmiany dotyczące procedury przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT.

 

3. INNE ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCE OD 01 WRZEŚNIA 2019 R.:

 

1)      Modyfikacja warunków korzystania ze zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części w związku z wyrokiem ETS C-308/16.

2)      Doprecyzowanie warunków uzyskania zwrotu podatku w terminie 25 dni o dnia złożenia rozliczenia.

3)      Możliwość obniżenia sankcji w przypadku złożenia korekty deklaracji.

4)      Zmiany w rozliczaniu faktur VAT RR:

5)      Elektroniczne faktury VAT RR,

6)      Modyfikacja warunków odliczania zryczałtowanego zwrotu podatku przy zakupach od rolników ryczałtowych.

 

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0