Aktualne szkolenia l SPIGDB

Aktualne szkolenia

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury  uprzejmie informuje, że organizacja szkoleń w formie stacjonarnej jest już możliwa, co znalazło...

„ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
 Katarzyna Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.:

 

„PODATEK VAT W JSFP. ZMIANY OD LIPCA I PAŹDZIERNIKA 2020 R.”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Maria Kowalik zapraszają  na szkolenie pt.:

„PODATEK VAT W JSFP.
 ZMIANY OD LIPCA I PAŹDZIERNIKA 2020 R.”,

...
„OBOWIĄZKI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH J.S.T. ORAZ INNYCH JEDNOSTEK PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Pan Rafał Budzisz  zapraszają na szkolenie pt.:


„OBOWIĄZKI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH,
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH...

„PETYCJE, SKARGI I WNIOSKI W DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH PO ZMIANACH USTAW O SAMORZĄDZIE GMINNYM, POWIATOWYM I WOJEWÓDZTWA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI”

 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz dr Rafał Budzisz zapraszają na szkolenie pt.:

„USTALANIE OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ – ART. 269 UST. 1 PKT 1 USTAWY PRAWO WODNE. ZMIANY W SPOSOBIE PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID – 19”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
oraz radca prawny Krzysztof Gruszecki
zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków...

„KSR NR 11„ŚRODKI TRWAŁE”, ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH - JAK USTALAĆ, EWIDENCJONOWAĆ, AMORTYZOWAĆ I INWENTARYZOWAĆ: ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE W 2020 ROKU”

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż w związku z trwającym...

„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ. DOTACJA PODRĘCZNIKOWA. BIEŻĄCE ZADANIA JST”

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż w związku z informacją Premiera z dnia 11 marca br....

„PLANOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W ZADANIACH ORGANU PROWADZĄCEGO I DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI/ SZKÓŁ Z UWZGLĘDNIENIEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I OPTYMALIZACJI FINANSÓW LOKALNEJ OŚWIATY”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w związku z informacją Premiera z dnia 11 marca br. https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualnosci o zawieszeniu zajęć...

„ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE ZASIŁKÓW W 2020 ROKU”

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż w związku...

„SCHEMATY PODATKOWE (MDR) – OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI”

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż w związku z trwającym...

JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2019 ROK?

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Sabina Kowalska zapraszają na szkolenie pt.:

„JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z ODBIORU...

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl