Aktualne szkolenia l SPIGDB

Aktualne szkolenia

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury  uprzejmie informuje, że organizacja szkoleń w formie stacjonarnej jest już możliwa, co znalazło potwierdzenie w nowym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 roku, poz. 964), a w szczególności w §15 ust. 9.

Należy jednak brać pod uwagę ryzyka związane z organizacją i pamiętać o nadal obowiązujących rygorach, zabezpieczeniach i ograniczeniach w miejscach, gdzie spotykamy się w większej liczbie.

„WARSZTATY Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ O ODEBRANYCH I ZEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH, ODEBRANYCH NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz  Sabina Kowalska zapraszają  na szkolenie - warsztaty pt.:

„WARSZTATY Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ O ODEBRANYCH
I ZEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH,
ODEBRANYCH NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH
ORAZ

REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM”,

zaplanowane w terminie 06 października 2020 r. tj. wtorek,
w godzinach 9:00–14:00 

w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

„PETYCJE, SKARGI I WNIOSKI W DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH PO ZMIANACH USTAW O SAMORZĄDZIE GMINNYM, POWIATOWYM I WOJEWÓDZTWA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI”

 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz dr Rafał Budzisz zapraszają na szkolenie pt.:

„PETYCJE, SKARGI I WNIOSKI W DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH PO ZMIANACH USTAW O SAMORZĄDZIE GMINNYM, POWIATOWYM I WOJEWÓDZTWA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI”,

zaplanowane w terminie 29 września 2020 r. tj. wtorek, w godzinach 9:00–14:00
w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

„USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY I LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO - ZMIANY W OPŁACIE SKARBOWEJ OD 24 LIPCA 2020 R. OMÓWIENIE ZMIAN W PROCEDURZE ADMINISTRACYJNEJ W OKRESIE STANU EPIDEMII COVID-19”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Dariusz Matuk  zapraszają na szkolenie pt.:

 

„USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY I LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO -
ZMIANY W OPŁACIE SKARBOWEJ OD 24 LIPCA 2020 R.

OMÓWIENIE ZMIAN W PROCEDURZE ADMINISTRACYJNEJ

W OKRESIE STANU EPIDEMII COVID-19”

 

zaplanowane w terminie 05 października 2020 r. tj. poniedziałek,
w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco,
ul. Podrzeczna 22.

„OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2020 ROKU – AKTUALNE PROBLEMY, NAJNOWSZE INTERPRETACJE Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z COVID-19”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Katarzyna Furmańczyk zapraszają na szkolenie pt.:

 

„OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO
OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2020 ROKU –
AKTUALNE PROBLEMY, NAJNOWSZE INTERPRETACJE
 Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z COVID-19”,

 

zaplanowane w terminie 08 października 2020 r. tj. czwartek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

„REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW - REGULAMIN ZGODNY Z USTAWĄ Z 27 PAŹDZIERNIKA 2017 R. I OPINIOWANY PRZEZ WODY POLSKIE”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
oraz radca prawny Krzysztof Gruszecki
zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.

 

„Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków -
regulamin zgodny z ustawą z 27 października 2017 r. 
 i opiniowany przez Wody Polskie”

realizowaną w ramach projektu pt.:

„Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej –
konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST”

zaplanowaną w terminie 12 października 2020 r. tj. poniedziałek,
w godzinach 9:00 - 15:00
w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul. Podrzeczna 22.

„SCHEMATY PODATKOWE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH – OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ART. 86A DO 86O USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. ORDYNACJA PODATKOWA”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Maria Kowalik zapraszaja na szkolenie pt.:

 

„SCHEMATY PODATKOWE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH –

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ART. 86A DO 86O USTAWY Z DNIA
29 SIERPNIA 1997 R. ORDYNACJA PODATKOWA”,

 

zaplanowane w terminie 19 października 2020 r. tj. poniedziałek,
w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco,
ul. Podrzeczna 22.

„ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE ZASIŁKÓW W 2020 ROKU”

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż w związku z informacją Premiera z dnia 11 marca br. https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualnosci o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach, szkolenie pn. „Zmiany przepisów w zakresie zasiłków w 2020 roku”, zaplanowane na dzień 18 marca br. zostaje odwołane.

 

Uprzejmie informuję, iż szkolenie zostanie zorganizowane w przedmiotowym temacie w innym, dogodnym terminie. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl