Aktualne szkolenia l SPIGDB

Aktualne szkolenia

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

„OPŁATY ZA ŚMIECI –  PROBLEMY, Z KTÓRYMI BORYKAJĄ SIĘ GMINY”

 Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Robert Litwinek zapraszają na szkolenie pt.:

 

„USTALANIE OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ –  ART. 269 UST. 1 PKT 1 USTAWY PRAWO WODNE”

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż w związku z informacją Premiera z dnia 23 marca br.

„PODATEK VAT  W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. ZMIANY OD KWIETNIA I LIPCA 2020 R.”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
 Wojciech Zajączkowski zapraszają na szkolenie pt.:

 

„KSR NR 11„ŚRODKI TRWAŁE”, ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH -  JAK USTALAĆ, EWIDENCJONOWAĆ, AMORTYZOWAĆ  I INWENTARYZOWAĆ: ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE  I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE W 2020 ROKU”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
 Teresa Krawczyk zapraszają na szkolenie pt.:

 

„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ. DOTACJA PODRĘCZNIKOWA.  BIEŻĄCE ZADANIA JST”

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż w związku z informacją Premiera z dnia 11 marca br....

„PLANOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ ORGANIZACJI  ROKU SZKOLNEGO 2020/2021  W ZADANIACH ORGANU PROWADZĄCEGO I DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI/ SZKÓŁ Z UWZGLĘDNIENIEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  I OPTYMALIZACJI FINANSÓW LOKALNEJ OŚWIATY”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w związku z informacją Premiera z dnia 11 marca br. https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualnosci o zawieszeniu zajęć...

„ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE ZASIŁKÓW W 2020 ROKU”

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż w związku z informacją Premiera z dnia 11 marca br.

„PETYCJE, SKARGI I WNIOSKI W DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH PO ZMIANACH USTAW O SAMORZĄDZIE GMINNYM, POWIATOWYM I WOJEWÓDZTWA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI”

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż wstępnie na dzień 29 kwietnia br. (środa) ponownie zaplanowano szkolenie pn....

„SCHEMATY PODATKOWE (MDR) – OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Maria Kowalik zapraszają na szkolenie pt.:

„SCHEMATY PODATKOWE (MDR) –...

JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2019 ROK?

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Sabina Kowalska zapraszają na szkolenie pt.:

„JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z ODBIORU...

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl